Wczytywanie strony...

Marketing i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Przygotowanie absolwentów studiów podyplomowych do roli menedżera. Zapoznanie słuchaczy z systemami zarządzania jakością w stopniu niezbędnym do samodzielnej oceny systemów zarządzania jakością. Zdobycie wiedzy z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania placówek ochrony zdrowia oraz kontraktowania usług medycznych. Ukończenie studiów podyplomowych otwiera szansę na awans i start w konkursach na kierownicze i dyrektorskie stanowiska, gdyż wymagane jest przy tego typu konkursach ukończenie takich studiów.

Zapisy i dodatkowe informacje:

mgr Małgorzata Banasiak, Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Prawocheńskiego 3, pok. 103, 10-719 Olsztyn, tel: (89) 523 34 98

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia. O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Organizacji i Zarządzania do końca terminu zapisów, adres: 10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3, p. 103 lub też można przesłać pocztą tradycyjną.

Miejsce ogłoszenia wyników

Katedra Analizy Rynku i Marketingu

Wysokość czesnego

3.500 zł

Dodatkowe informacje

Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie. Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godz. zajęć. Istnieje możliwość opłaty w 2-4 ratach.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.