Wczytywanie strony...

Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia przygotowują do roli menedżera. Słuchacze poznają systemy zarządzania jakością w stopniu niezbędnym do samodzielnego projektowania, wdrażania i oceny systemów zarządzania jakością według norm ISO, a także zarządzania zintegrowanego systemami jakości. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu logistyki systemów dystrybucji oraz zarządzania produktami w handlu. Potrafią identyfikować zjawiska rynkowe, przeprowadzać ich analizę dla tworzenia prognoz na przyszłość. Umieją ocenić zachowania rynkowe nabywców na podstawie, których ustalają wysokość sprzedaży. Nabyte kompetencje umożliwiają absolwentom podjęcie pracy na stanowiskach menedżerskich w szerokiej gamie firm oraz pozwalają na przeprowadzenie audytów i prowadzenie szkoleń z systemów jakości.

Zapisy i dodatkowe informacje:

mgr Małgorzata Banasiak, Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Prawocheńskiego 3, pok. 103, 10-719 Olsztyn, tel: (89) 523 34 98

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia. O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Organizacji i Zarządzania do końca terminu zapisów, adres: 10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3, p. 103 lub też można przesłać pocztą tradycyjną.

Miejsce ogłoszenia wyników

Katedra Analizy Rynku i Marketingu

Wysokość czesnego

3.500 zł

Dodatkowe informacje

Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie. Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godz. zajęć. Istnieje możliwość opłaty w 2-4 ratach.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.