Wczytywanie strony...

Menedżer jakości Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia adresowane są do obecnych i przyszłych kadr menedżerskich przedsiębiorstw handlowych, wytwórczych i usługowych, do osób:

  •  zainteresowanych problematyką zarządzania jakością w organizacjach,

  •  odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie  systemu   zarządzania jakością,

  •  zarządzających i mających w tym kierunku wysokie aspiracje.

Absolewnci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz:

- Certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania: ISO 9001, ISO 1400, OHSAS/PN-N- 18001,

-  Certyfikat Przedstawiciela Kierownictwa (Pełnomocnika) ds. ZSZ,

-  Certyfikat  Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności: ISO 22000. 

Jest możliwość ealizacji dodatkowych szkoleń z zakresu:

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg wymagań normy ISO 50001

 

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń

Uwaga: Zgłoszenia przyjmowane są również drogą e-mailową (margrzyb@uwm.edu.pl)

 

 Wymagane dokumenty:

-       podanie o przyjęcie na studia i kwestionariusz osobowy

-       odpis dyplomu ukończenia studiów (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich)

-       2 fotografie (format legitymacyjny).

Studia trwają dwa semestry, realizowane są systemem zaocznym.

Zajęcia odbywają się w soboty (w godz. 9:00 – 18:15) i niedziele (w godz. 8:30 – 17:30), przeciętnie co 3 tygodnie.

Ukończenie studiów wymaga złożenia egzaminu końcowego.

 

Wysokość czesnego

3.700 zł (trzy tysiące siedemset złotych)
 

Dodatkowe informacje

Opłata za studia wynosi 3700 zł– możliwość wpłaty w ratach. Czesne obejmuje także otrzymywane przez słuchaczy materiały dydaktyczne opracowywane przez prowadzących zajęcia. 
 

Kierownik

Kierownik nadzorujący 

dr Tomasz Wierzejski

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych

dr Dominika Kuberska

Sekretarz

mgr Magdalena Janczyło

Sekretariat:  ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9, 10-719 Olsztyn

Kontakt:

tel. 89 524 55 56; 882-788-008

e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

Kierownik merytoryczny - dr Dominika Kuberska:  tel. 89 523-44-71; 

kom. 514-951-451  

e-mail: dominika.kuberska@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Rynku i Konsumpcji, plac Cieszyński 1, pok. 422.  

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.