Wczytywanie strony...

Prawo zamówień publicznych Wydział Prawa i Administracji

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

179; 30 pkt, dwa semestry

Charakterystyka

Celem studiów jest: przekazanie Słuchaczom wiedzy z zakresu prawnych aspektów udzielania zamówień publicznych; przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zadań w sferze zamówień publicznych; rozszerzenie wiedzy Słuchaczy w obszarach komplementarnych względem prawa zamówień publicznych (w szczególności w zakresie prawa cywilnego). Studia adresowane są m.in. pracowników podmiotów zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych; pracowników podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne; osób zapewniających obsługę prawną powyższych podmiotów, wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych. 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Studia przygotowują do aktywnego udziału w procesie udzielania i wykonywania zamówień publicznych, w tym przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów pomogą również wykonywać zadania związane z udziałem w postępowaniu oraz z wykonywaniem zamówienia publicznego leżące po stronie wykonawców.

Warunki/zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich uczelni wyższych w Polsce, którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny. Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie podania wraz z kwestionariuszem osobowym, dyplomem ukończenia studiów wyższych, kopią dowodu osobistego i zdjęciem.

Wysokość czesnego

3 200 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Studia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych. Zwykle do zrealizowania programu studiów wystarcza 10-11 zjazdów. Harmonogram jest ustalany z uwzględnieniem przerw świątecznych, długich weekendów i ferii świątecznych. Zajęcia realizowane są zwykle w godzinach 9:00 – 17:30. Na potrzeby zajęć Uczelnia udostępnia jedną z nowoczesnych sal wykładowych, wyposażoną w multimedia i klimatyzację.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz złożenie egzaminu końcowego.

Dodatkowe informacje

Grono wykładowców składa się z najlepszych specjalistów w Polsce. Od wielu lat współpracujemy m.in. z pracownikami Urzędu Zamówień Publicznych. Starannie dobrana i sprawdzona kadra zapewnia uczestnikom najwyższą jakość kształcenia. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz dostęp do zasobów Biblioteki UWM, w tym do prawniczych baz internetowych Lex i Legalis. Studia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów

 

Kierownik studiów podyplomowych

dr Maciej Lubiszewski

Sekretarz

mgr Iwona Wodzińska

tel. 89 524-64-30

iwona.wodzinska@uwm.edu.pl

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela kierownik studiów (m.lubiszewski@uwm.edu.pl ; 601 481 117) lub sekretarz studiów 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.