Wczytywanie strony...

Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Wydział Humanistyczny

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Cele kształcenia i program studiów: Cele kształcenia na Studiach Podyplomowych z Promocji i zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym związane są:  

  • z przygotowaniem absolwenta do pracy w jednostkach samorządu lokalnego, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką oraz szeroko pojętą edukacją ekologiczną; 
  • ze zdobyciem kompetencji niezbędnych do skutecznej działalności w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor); 
  • z przygotowaniem absolwenta do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej;  
  • ze zdobyciem wiedzy o sposobach promocji i zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz źródłach finansowania projektów regionalnych, m.in. ze środków UE; 
  • z poznaniem metod pracy specjalisty do spraw promocji i zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, pozyskiwania funduszy oraz metodologii tworzenia aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury.

Program kształcenia obejmuje między innymi: podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody, historię sztuki, różnorodność biologiczną, ekorozwój i zarządzanie zasobami przyrody, planowanie i organizację wydarzeń kulturalnych, mniejszości narodowe w regionie, socjologię regionu i społeczności lokalnych, organizacje pozarządowe i warsztaty z zarządzania projektem.

Zasady kwalifikacji

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie, kopia dyplomu ukończenia studiów, kwestionariusz osobowy, zdjęcie legitymacyjne. Podania o przyjęcia na studia można składać osobiście w Instytucie Filozofii UWM w Olsztynie lub listownie na adres: Studia Podyplomowe: Promocja i Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn

Miejsce ogłoszenia wyników

Instytut Filozofii

Wysokość czesnego

Czesne za dwa semestry (łącznie z pobytem w Łężanach) wynosi 3650 zł, z możliwością rozłożenia na dwie raty.

Dodatkowe informacje

Organizacja studiów: Program studiów przewiduje realizacje 290 godzin zajęć, w tym 35 godzin zajęć terenowych, które w znacznej większości będą realizowane podczas zjazdu odbywającego się w Zespole Pałacowo-Parkowym UWM w Łężanach (http://www.uwm.edu.pl/lezany/ ) Rozpoczęcie edycji: 01.11.2014

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.