Wczytywanie strony...

Rośliny i surowce zielarskie Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Rolnictwa i Leśnictwa

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

259 godzin, 31 punkty ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Głównym celem studiów jest uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób pracujących w różnych sektorach ogrodnictwa i rolnictwa, w głównej mierze zajmujących się uprawą, pielęgnacją, zagospodarowaniem roślin oraz surowców leczniczych, dietetycznych i kosmetycznych a także pozyskiwaniem ich ze stanowisk naturalnych. 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Studia podyplomowe pozwalają na poszerzenie, doskonalenie wiedzy i umiejętności osób pracujących w rolnictwie oraz w ogrodnictwie, zajmujących się uprawą, zbieraniem i przetwarzanie roślin, a także surowców zielarskich. Absolwent posiada wiedzę z zakresu przygotowania stanowiska, technologii uprawy roślin leczniczych, dietetycznych, przyprawowych i kosmetycznych, ich chorób, szkodników oraz zna podstawowe zasady ich ochrony. Potrafi również założyć plantację oraz pozyskiwać tego typu rośliny ze stanowisk naturalnych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zagospodarowania roślin i ich części użytkowych. Przedmioty realizowane w trakcie zajęć: Farmakognozja; Zioła, rośliny lecznicze, dietetyczne i kosmetyczne; Uprawa roślin ozdobnych o walorach leczniczych i kosmetycznych; Szkodniki roślin leczniczych i przyprawowych; Lecznicze i kosmetyczne rośliny warzywne różnych stref klimatycznych; Choroby roślin leczniczych i przyprawowych; Owocodajne rośliny dziko rosnące w fitoterapii; Nowoczesne metody i techniki w analizie roślin; Fitochemia roślin leczniczych i trujących; Chemia kosmetyków, suplementów diety i leków ziołowych; Toksyny i toksykologia roślin i grzybów; Ochrona roślin zielarskich; Mechanizacja upraw zielarskich; Agrobiznes; Zioła w żywieniu zwierząt; Towaroznawstwo surowców leczniczych, przyprawowych i kosmetycznych; Technologie uprawy roślin leczniczych, przyprawowych i kosmetycznych Grzyby jadalne i lecznicze; Podstawy receptury zielarskiej i kosmetycznej; Technologie przetwarzania i przechowywania roślin leczniczych, przyprawowych i kosmetycznych; Marketing wyrobów zielarskich.

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) zalogowanie się w systemie IRK (https://irk2.uwm.edu.pl/podyplomowe) i wypełnienie danych oraz złożenie przez kandydata w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (zgodnie z IRK),

• kwestionariusz osobowy (zgodnie z IRK),

• odpis dyplomu ukończenia studiów,

• jedna fotografia 37/52 mm podpisana na odwrocie,

• potwierdzona kserokopia dowodu osobistego

Wysokość czesnego

4000 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym (10-12. zjazdów), w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe jest realizowanych ok. 22 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co dwa - cztery tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów realizowanych w zakresie studiów.

Dodatkowe informacje

Zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami proszę kierować na adres: Katedra Ogrodnictwa UWM w Olsztynie, 10-957 Olsztyn ul. Prawocheńskiego 21, pokój 2. tel. 89 523 34 50/ 604849954

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska

Kontakt

Katedra Ogrodnictwa UWM w Olsztynie, 10-957 Olsztyn ul. Prawocheńskiego 21, pokój 2. tel. 89 523 34 50/ 60484995

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.