Wczytywanie strony...

Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Wydział

Wydział Sztuki

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

350 godzin, 60 ECTS, 3 semestry

Charakterystyka

Naukę na studiach podyplomowych Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole mogą podjąć absolwenci wszystkich kierunków magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym. Programstudiówobejmuje takie przedmioty jak: wychowanie komunikacyjne, elektronika, mechanika elektrotechnika, materiałoznawstwo, dokumentacjatechniczna, malarstwo, rysunek, grafika rzeźba, projektowanie graficzne, emisja głosu, zasady BHP.

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Studia podyplomowe Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole dają uprawnienia do nauczania przedmiotu technika we wszystkich typach szkół (szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące) oraz w placówkach kulturalno-oświatowych. Absolwent posiada wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związaną z twórczymi inspiracjami i zainteresowaniami. Dysponuje indywidualnym podejściem do ekspresji twórczej. Przedstawia artystyczną wizję obranego tematu. Inspiruje kreatywność ucznia.

Warunki/zasady kwalifikacji

Złożenie podania, kwestionariusza osobowego i odpisu dyplomu

Wysokość czesnego

3 900 zł

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie stacjonarnym odbywają się raz w miesiącu sobota-niedziela

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Pozytywne zaliczenie przedmiotów

Kierownik studiów podyplomowych

dr Piotr Obarek, prof. UWM

Sekretarz

mgr Joanna Gorczyńska

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych: tel. 89 524 62 15, e-mail: sekretariat.isp@uwm.edu.pl; adres: Instytut Sztuk Pięknych ul. Szrajbera 11, p. 3

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.