Wczytywanie strony...

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Kierujemy się zasadą, że skuteczna edukacja polega na doświadczaniu nauki Cele studiów: Celem studiów jest przygotowanie do pracy z grupą poprzez rozwijanie umiejętności psychospołecznych w zakresie samodzielnego planowania i prowadzenia szkoleń i warsztatów tematycznych metodami aktywizującymi oraz wyposażenie uczestniczek/ów w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji i kontaktu interpersonalnego.
 
Studia wyróżnia:
• Możliwość udziału w 50-godzinnym treningu interpersonalnym
• Edukacja w 16 osobowej grupie • Kadra prowadząca zajęcia - rekomendowane trenerki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, praktycy w zakresie coachingu, terapii, szkoleń biznesowych.
• Praktyczny wymiar studiów – 200 godzin warsztatów/50 treningu interpersonalnego/40 ćwiczeń/10 wykładów.
 
W toku studiów oferujemy: 
• Wiele warsztatów tematycznych (umiejętności komunikacyjne w pracy z grupą, asertywność, rozwój osobisty, analiza transakcyjna, warsztat antydyskryminacyjny, drama w edukacji i inne)
• Profesjonalną wiedzę na temat pracy z grupą opartą na procesie grupowym oraz poznanie wielu form pracy z grupą.
• Pomoc w zaprojektowaniu 16 godzinnego autorskiego warsztatu psychospołecznego
• Superwizję etiudy warsztatowej – egzamin praktyczny.
 
Uczestniczki i uczestnicy studiów zdobędą umiejętności i kompetencje interpersonalne pozwalające na :
• Skuteczne komunikowanie się z grupą oraz animowanie jej działań
• Integrowanie wiedzy teoretycznej z praktyką • Skonstruowanie scenariusza 16 godzinnego warsztatu umiejętności psychospołecznych uwzględniającego zasady wynikające z metodyki kształcenia dorosłych
• Poprowadzenie warsztatu tematycznego z uwzględnieniem dynamiki procesu grupowego
• Dostrzeganie znaczenia ról grupowych i faz rozwoju grupy
• Korzystanie z różnorodnych metod aktywizujących grupę
• Świadome i refleksyjne podejście do podejmowanych działań oraz budowanie indywidualnego warsztatu trenera/ki.
• Zwrócenie uwagi na równość i różnorodność w pracy z ludźmi.
 
Adresaci studiów: Studia adresowane są do osób, które chcą przygotować się do profesjonalnego prowadzenia warsztatów i szkoleń oraz tych, którzy już to robią, lecz zależy im na podniesieniu własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników świetlic, wychowawców, pracowników ośrodków pomocy społecznej, szkoleniowców, edukatorów, pracowników organizacji samorządowych, organizacji non-profit , fundacji, urzędów pracy itp., chcących profesjonalnie prowadzić: warsztaty psychospołeczne dla dzieci, młodzieży, warsztaty profilaktycznych realizowane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, szkolenia i warsztaty dla dorosłych.

Zasady kwalifikacji

Warunki przyjęcia: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Należy złożyć: -podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK) - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich), - 2 podpisane zdjęcia (format 35x45) - kserokopia dowodu osobistego. Wymagane dokumenty należy złożyć po zakończeniu procesu rekrutacji (termin spotkania zostanie podany w momencie zakończenia rekrutacji)

Wysokość czesnego

Czesne za semestr 2.400

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.