Wczytywanie strony...

Zaawansowane technologie informatyczne Wydział Matematyki i Informatyki

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Matematyki i Informatyki

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

260 godzin, 52 ECTS6, 2 semestry

Charakterystyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy przede wszystkim z technikami i narzędziami tworzenia serwisów internetowych. Ponadto nabyte kompetencje związane są z: - wiedzą z zakresu systemów operacyjnych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego; - umiejętnością programowania, stosowania baz danych oraz zarządzania, wykorzystywania i tworzenia sieci komputerowych (głównie Internet). Studia przeznaczone dla każdego korzystającego ze współczesnych technologii informatycznych.

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Absolwent studiów podyplomowych Zaawansowane technologie informatyczne posiada podstawową wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, a także baz danych oraz tworzenia serwisów internetowych. Zna on możliwości wykorzystania Internetu w pozyskiwaniu wiedzy oraz jej przetwarzaniu. Absolwent jest zaznajomiony z procesem programowania.

Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności niezbędne do: samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi i zaawansowanego programowania. Absolwent umie korzystać z zasobów medialnych, bibliotecznych, zarówno tradycyjnych jak i internetowych. Posiada również umiejętność pracy w zespole. 

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku. Wymagane dokumenty:  - Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe; - Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK. 

Terminy rekrutacji i adresy dostarczania dokumentów są podawane i na bieżąco aktualizowane w systemie IRK – studia podyplomowe.

Wysokość czesnego

4500 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

zjazdy w systemie niestacjonarnym, w sobotę i niedzielę, dwa zjazdy w miesiącu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń (w przypadku ćwiczeń z oceną) oraz uzyskanie wszystkich zaliczeń bez oceny (w przypadku wykładów);

Dodatkowe informacje

studia z możliwością dofinansowania

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Przemysław Górecki

Sekretarz

mgr Kinga Cudna

Kontakt

szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych mgr Kinga Cudna   tel.  664 31 55 25 email: kinga@matman.uwm.edu.pl 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.