Wczytywanie strony...

Zaawansowane technologie informatyczne Wydział Matematyki i Informatyki

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Matematyki i Informatyki

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

230 godzin, 48 ECTS6, 2 semestry

Charakterystyka

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy przede wszystkim z technikami i narzędziami tworzenia serwisów internetowych. Ponadto nabyte kompetencje związane są z: - wiedzą z zakresu systemów operacyjnych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego; - umiejętnością programowania, stosowania baz danych oraz zarządzania, wykorzystywania i tworzenia sieci komputerowych (głównie Internet). Studia przeznaczone dla każdego korzystającego ze współczesnych technologii informatycznych.

Charakterystyka efektów uczenia się

 

Absolwent zna i rozumie:

 • metody i techniki programowania
 • zasady dotyczące projektowania, tworzenia i zarządzania systemami baz danych
 • w zaawansowanym stopniu zagadnienia związane z projektowaniem, kodowaniem, testowaniem, wdrażaniem oraz utrzymywaniem aplikacji internetowych
 • najnowsze osiągnięcia informatyki, w zakresie sprzętu i oprogramowania, jak również aktualne trendy rozwojowe w tym obszarze
 • procesy zachodzące w cyklu życia systemów/narzędzi informatycznych, obejmujące zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie
 • budowę i zasady funkcjonowania sieci komputerowych i urządzeń sieciowych.
 • charakterystyczne dla zawodu informatyka problemy i dylematy etyczne
 • prawne uwarunkowania działań związanych z wytwarzaniem i użytkowaniem narzędzi informatycznych, w tym dotyczące ochrony danych osobowych, prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej
 • zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Absolwent potrafi:

 • właściwie dobrać informacje z różnych źródeł (literatura, bazy danych) w języku polskim i angielskim, dokonać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji w celu rozwiązania problemów z zakresu informatyki
 • dobrać oraz wykorzystać właściwe metody i narzędzia, w celu rozwiązania złożonych problemów informatycznych
 • zastosować technologie informatyczne do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności ustawiać poziomy bezpieczeństwa systemów informatycznych i zwalczać najważniejsze rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni.
 • projektować i uzasadnić poprawność działania programu z uwzględnieniem złożoności algorytmów i zapisać go w języku wysokiego poziomu
 • konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych sieciach teleinformatycznych, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • posługiwać się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi do projektowania, tworzenia, modyfikacji i zarządzania bazami danych
 • zaprojektować i wykonać aplikację internetową w różnych środowiskach programistycznych a także przeprowadzić testy
 • pracować z odbiorcami tworzonych rozwiązań informatycznych, aktywnie uczestnicząc w dyskusji o potrzebach i możliwych rozwiązaniach
 • podejmować dyskusję na temat wybranych osiągnięć informatyki oraz jej zastosowań

Absolwent jest gotów do

 • oceny możliwości wykorzystania dotychczasowych osiągnięć technologii i informatyki w swoim zawodzie
 • zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów
 • przestrzegania praw autorskich
 • zrozumienia ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumiejąc potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej
 • komunikacji i konsultacji ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z innymi osobami związanymi zawodowo
 • uznania zawodu informatyka jako roli społecznej i rozumie problemy związane z poufnością danych

   

Warunki/zasady kwalifikacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku. Wymagane dokumenty:

- Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;

- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.

Termin składania dokumentów publikowany jest na stronie IRK dla studiów podyplomowych.

Wysokość czesnego

5000 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zajęcia w sobotę i niedzielę, dwa sobotnio-niedzielne spotkania w miesiącu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń z oceną.

Dodatkowe informacje

studia z możliwością dofinansowania

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Przemysław Górecki

Sekretarz

mgr Kinga Lecko

Kontakt

szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych mgr Kinga Leckotel.664 31 55 25 email: psi@matman.uwm.edu.pl

Adres dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki, studia podyplomowe, ul. Słoneczna 54, pok E0/16, 10-710 Olsztyn

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.