Wczytywanie strony...

Zarządzanie i marketing w oświacie Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia podyplomowe adresowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w oświacie, nauczycieli, pracowników organów prowadzących, osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli, animatorów działań i organizacji oświatowych, osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania i marketingu szkół i placówek publicznych i niepublicznych.

Studia podyplomowe przygotowują wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną, nowoczesną szkołą lub placówką oświatową. Słuchacze zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencji niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji, potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, spełnieniu oczekiwań rodziców i środowiska lokalnego.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje oraz świadectwo ukończenia studiów uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Zapisy i dodatkowe informacje:

mgr Magdalena Janczyło,

ul. M.  Oczapowskiego 4, pok. 9

10-719 Olsztyn

tel. 89 524 55 56

 Dr Tomasz Wierzejski

Wydział Nauk Ekonomicznych 10-719 Olsztyn-Kortowo ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 300 tel. (89) 523 34 83; tel. kom. 602 36 97 88 lub 510 249 057

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń

Studia podyplomowe prowadzone są w systemie niestacjonarnym - w soboty (w godz. 9:00 – 18:15) i niedziele (w godz. 8:30 – 17:30), przeciętnie co 3 tygodnie.

Czas trwania: 2 semestry (210 godzin, 30 punktów ECTS).

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,  kwestionariusz osobowy (wydrukowane z IRK SP),  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów,

Wysokość czesnego

Opłata za studia wynosi 3000 zł. Istnieje możliwość wpłaty w ratach - 4 raty.  Czesne obejmuje także otrzymywane przez słuchaczy materiały dydaktyczne (oprócz książek) opracowywane przez prowadzących zajęcia.
 

Kierownik

Kierownik nadzorujący 

dr Tomasz Wierzejski

Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych

dr Jacek Michalak

Sekretarz

mgr Magdalena Janczyło

Sekretariat:  ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9, 10-719 Olsztyn

Kontakt

tel. 89 524 55 56; 882-788-008

e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl

Kierownik merytoryczny - dr Jacek Michalak:  

tel. 89 523-34-83; 

kom. 602-369-788

e-mail: michalak@uwm.edu.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, 

ul. M.Oczapowskiego 4, pok. 315.  
 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.