Wczytywanie strony...

Zarządzanie i marketing w oświacie Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia podyplomowe adresowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w oświacie, nauczycieli, pracowników organów prowadzących, osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli, animatorów działań i organizacji oświatowych, osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania i marketingu szkół i placówek publicznych i niepublicznych.

Studia podyplomowe przygotowują wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną, nowoczesną szkołą lub placówką oświatową. Słuchacze zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencji niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji, potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, spełnieniu oczekiwań rodziców i środowiska lokalnego.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje oraz świadectwo ukończenia studiów uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436)).

Zapisy i dodatkowe informacje: Dr Jacek MICHALAK Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych 10-719 Olsztyn-Kortowo ul. Oczapowskiego 4, pok. 300 tel. (89) 523 34 83; tel. kom. 0602 36 97 88 lub 510 249 057

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń

Studia podyplomowe prowadzone są w systemie niestacjonarnym - w soboty (w godz. 9:00 – 18:15) i niedziele (w godz. 8:30 – 17:30), przeciętnie co 3 tygodnie.

Czas trwania: 2 semestry (200 godzin, 30 punktów ECTS).

Termin przyjmowania dokumentów do 06 listopada 2019 r.

Termin rozpoczęcia studiów: październik/listopad 2019 r.

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy, - oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów,

- jedna fotografia o wym.: 35 x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisane na odwrocie),

- kserokopia dowodu osobistego

Uwaga: Dokumenty nalezy składać w wersji papierowej na adres:

UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI

Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Analizy Rynku i Marketingu

ul. Oczapowskiego 4, pok. 300

Dr Jacek Michalak

Opłata za studia wynosi 3000 zł. Istnieje możliwość wpłaty w ratach - 4 raty.  Czesne obejmuje także otrzymywane przez słuchaczy materiały dydaktyczne (oprócz książek) opracowywane przez prowadzących zajęcia.

Opłaty za studia należy dokonywać na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Nr  57 1030 1986 2800 0000 2241 0037

 

Tytułem: „Zarządzanie i Marketing w Oświacie”

Wysokość czesnego

Opłata za studia wynosi 2600 zł. Istnieje możliwość wpłaty w ratach - 4 raty. Czesne obejmuje także otrzymywane przez słuchaczy materiały dydaktyczne (oprócz książek) opracowywane przez prowadzących zajęcia. Opłaty za studia należy dokonywać na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr 57 1030 1986 2800 0000 2241 0037 Tytułem: „Zarządzanie i Marketing w Oświacie”

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.