Wczytywanie strony...

Zarządzanie innowacją, informacją i wiedzą w edukacji Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli, dyrektorów szkół i pracowników organów prowadzących, osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli, animatorów działań i organizacji oświatowych, osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych zdobyciem praktycznych umiejętności tworzenia innowacji pedagogicznych zgodnie procedurą obowiązującą w prawie oświatowym.

 

Charakterystyka studiów 

Tematyka studiów obejmować będzie wiedzę z zakresu:

  • zarządzania informacją w szkole / placówce oświatowej,
  • sposoby finansowania,
  • wprowadzania i wykorzystania innowacji w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,
  • konstruowania autorskich programów nauczania i innowacyjnych form współpracy w szkole / placówce,
  • poznają elementy coachingu, mentoringu i tutoringu oraz ich praktycznego zastosowania,
  • nowoczesną praktykę zarządzania szkołą i realizację innowacji w edukacji

Wysokość czesnego

Opłata za studia wynosi 2800 zł – możliwość wpłaty w ratach. Czesne obejmuje także otrzymywane przez słuchaczy materiały dydaktyczne opracowywane przez prowadzących zajęcia.

Dodatkowe dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, - kwestionariusz osobowy, - oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów, - 1 fotografia o wym.: 35 x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisane na odwrocie), - kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

Dr Jacek MICHALAK Katedra Analizy Rynku i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych 10-719 Olsztyn-Kortowo ul. Oczapowskiego 4, pok. 300 tel. (89) 523 34 83; tel. kom. 0602 36 97 88 lub 510 249 057 e-mail: michalak@uwm.edu.pl lub wera@uwm.edu.pl

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.