Wczytywanie strony...

Zintegrowana wczesna edukacja

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Wydział Nauk Społecznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

280, ECTS 60, semestry: 2

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie, pragnących zdobyć uprawnienia do pracy w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i bezpośrednio odnosi się do wymagań ostatniej reformy programowej.  W ramach studiów słuchacze zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę na temat edukacji małego dziecka oraz nabywają kompetencje do prowadzenia efektywnych działań pedagogicznych w zakresie rozpoznawania dziecięcego potencjału oraz sposobów jego wspierania i rozwijania. Plan studiów przewiduje dużą liczbę zajęć o charakterze warsztatowym, stwarzających okazję do zdobywania doświadczeń w podejmowaniu różnego typu działań edukacyjnych z małym dzieckiem. Studia umożliwiają nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu pedagogiki, rozwinięcie refleksyjnego spojrzenia na rolę zawodową nauczyciela i pogłębienie rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 280 godzin zajęć dydaktycznych. Dodatkowo słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki pedagogicznej ciągłej w przedszkolu i szkole w łącznym wymiarze 180 godz. (ewentualne koszty tej praktyki pokrywają we własnym zakresie)

Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się]

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolach, punktach i zespołach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w klasach I – III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

 

Warunki/zasady kwalifikacji

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie analizy złożonych dokumentów: formularz podania wygenerowany z systemu IRK; odpis dyplomu studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich); dokument potwierdzający kwalifikacje nauczycielskie dla kierunków niepedagogicznych; zdjęcie legitymacyjne. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów do 30 września br.

 

Wysokość czesnego

3 200 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane są w systemie niestacjonarnym, sobotnio-niedzielnym. Na każdym zjeździe realizowanych jest ok. 22 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio - co drugi weekend w miesiącu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów i wydania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych planem studiów.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM

Sekretarz

mgr Magdalena Jaworowska-Walczak 

Kontakt

Katedra Wczesnej Edukacji, ul. Prawocheńskiego 13, pok. 302B, tel. 89 524 62 29, e-mail: magdalena.walczak@uwm.edu.pl

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.