Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2021/2022

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych

z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

 1.  

Bioinżynieria produkcji żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

 1.  

Chemia

 1.  

(skreślono)

 1.  

(skreślono)

 1.  

Leśnictwo

 1.  

Ochrona środowiska

 1.  

(skreślono)

 1.  

Rolnictwo

 1.  

Ichtiologia i akwakultura

 1.  

Zootechnika

 1.  

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 1.  

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Historia

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

 1.  

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

 1.  

Energetyka

 1.  

Geodezja i kartografia

 1.  

Gospodarka przestrzenna

 1.  

Geoinformatyka

 1.  

Informatyka

 1.  

(skreślono)

 1.  

Matematyka

 1.  

Mechanika i budowa maszyn

 1.  

Mechatronika

 1.  

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 1.  

Biologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

 1.  

Biotechnologia

 1.  

Dietetyka

 1.  

Mikrobiologia

 1.  

Pielęgniarstwo

 1.  

Położnictwo

 1.  

Ratownictwo medyczne

 1.  

Weterynaria

 1.  

Turystyka i rekreacja

1. Biologia

2. Geografia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

 1.  

Analiza i kreowanie trendów

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny*

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

 1.  

Analityka i zarządzanie publiczne

 1.  

Bezpieczeństwo narodowe

 1.  

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 1.  

Ekonomia

 1.  

Historia

 1.  

Lingwistyka w biznesie

 1.  

Politologia

 1.  

Wojskoznawstwo

 1.  

Zarządzanie

 1.  

Administracja

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Historia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

 1.  

Administracja i cyfryzacja

 1.  

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 1.  

Kryminologia

 1.  

Prawo

 1.  

Filozofia

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

 1.  

Nauki o rodzinie

 1.  

Pedagogika

 1.  

Pedagogika specjalna

 1.  

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 1.  

Praca socjalna

 1.  

Socjologia

 1.  

Teologia

 1.  

Inżynieria środowiska

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Informatyka

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

 1.  

Psychologia

1. Biologia,

2. Chemia,

3. Historia,

4. Język obcy nowożytny*,

5. Język polski,

6. Matematyka,

7. Wiedza o społeczeństwie,

 1.  

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

 1.  

Technologia żywności i żywienie człowieka

 1.  

Architektura krajobrazu

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

 

  *  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

 

 

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych

z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru(należy dokonać wyboru jednego

z przedstawionych poniżej)

 1.  

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

 1.  

Filologia angielska

1. Język polski

2. Język angielski

1. Geografia

2. Historia

3. Język łaciński i kultura antyczna

4. Matematyka

 1.  

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

 1.  

Filologia germańska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

 1.  

Filologia rosyjska

 1.  

Kierunek lekarski – studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

1. Fizyka**

2. Matematyka

 

  * jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

 

 

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Ocena predyspozycji kandydata

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych 1

Egzaminy praktyczne:

rysunek i malarstwo

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej 2

Egzaminy praktyczne:

1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

3

Logopedia 3

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia

2. Fizyka**

3. Historia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Wiedza o społeczeństwie

 

* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

 1. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną
 2. na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie
 3. na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

 

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych

z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

 1.  

Bioinżynieria produkcji żywności

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

 1.  

Chemia

 1.  

(skreślono)

 1.  

(skreślono)

 1.  

Leśnictwo

 1.  

Ochrona środowiska

 1.  

(skreślono)

 1.  

Rolnictwo

 1.  

Ichtiologia i akwakultura

 1.  

Zootechnika

 1.  

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 1.  

Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Język obcy nowożytny***

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Geografia lub historia lub biologia

 1.  

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

 1.  

Energetyka

 1.  

Geodezja i kartografia

 1.  

Gospodarka przestrzenna

 1.  

Geoinformatyka

 1.  

Informatyka

 1.  

(skreślono)

 1.  

Matematyka

 1.  

Mechanika i budowa maszyn

 1.  

Mechatronika

 1.  

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 1.  

Biologia

1. Biologia*

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Język obcy nowożytny***

 1.  

Biotechnologia

 1.  

Dietetyka

 1.  

Mikrobiologia

 1.  

Pielęgniarstwo

 1.  

Położnictwo

 1.  

Ratownictwo medyczne

 1.  

Weterynaria

 1.  

Turystyka i rekreacja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub biologia*

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

 1.  

Analiza i kreowanie trendów

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

 1.  

Analityka i zarządzanie publiczne

 1.  

Bezpieczeństwo narodowe

 1.  

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 1.  

Ekonomia

 1.  

Historia

 1.  

Lingwistyka w biznesie

 1.  

Politologia

 1.  

Wojskoznawstwo

 1.  

Zarządzanie

 1.  

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka****

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

 1.  

Administracja i cyfryzacja

 1.  

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 1.  

Kryminologia

 1.  

Prawo

 1.  

Filozofia

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

 1.  

Nauki o rodzinie

 1.  

Pedagogika

 1.  

Pedagogika specjalna

 1.  

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 1.  

Praca socjalna

 1.  

Socjologia

 1.  

Teologia

 1.  

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński

3. Język obcy nowożytny***

 1.  

Filologia angielska

1. Język angielski

2. Historia lub matematyka lub geografia

    lub język łaciński

3. Język polski

 1.  

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

 1.  

Filologia germańska

1. Język obcy nowożytny***

2. Historia lub matematyka lub geografia

    lub język łaciński

3. Język polski

 1.  

Filologia rosyjska

 1.  

Kierunek lekarski - studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**** lub matematyka

 1.  

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Biologia

2. Język angielski

3. Chemia lub matematyka lub fizyka****

 1.  

Inżynieria środowiska

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia lub biologia*

3. Język obcy nowożytny***

 1.  

Psychologia

1. Język polski lub język obcy

    nowożytny*,

2. Matematyka lub biologia lub chemia,

3. Wiedza o społeczeństwie lub historia, 

 1.  

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub

    geografia

3. Język obcy nowożytny***

 1.  

Technologia żywności i żywienie człowieka

 1.  

Architektura krajobrazu

1. Biologia* lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny**

 

         *   w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

      **    na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”

    ***    jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

  ****    lub fizyka z astronomią

 

 

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Ocena predyspozycji kandydata

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty

1

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych 1

Egzaminy praktyczne:

rysunek i malarstwo

1. Historia lub geografia lub biologia lub matematyka

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny**

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej 2

Egzaminy praktyczne:

1. Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Historia lub matematyka lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny**

3

Logopedia 3

Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia* lub fizyka**

2. Historia lub wiedza o społeczeństwie

3. Język polski lub język obcy nowożytny***.

 

  *   w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

 ** język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

1)    na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

3)    na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

4)    na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.