Wczytywanie strony...

Absolwent kierunku jest specjalistą z zakresu technologii i inżynierii przemysłu spożywczego. Posiada wiedzę nt. podstawowych operacji jednostkowych, aparatury procesowej, w tym procesów membranowych oraz zasad przetwarzania i produkcji żywności we wszystkich branżach przemysłu spożywczego. Absolwent posługuje się technologią komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Posiada dobrą znajomość specyfiki budowy oraz zasad eksploatacji aparatów i urządzeń stosowanych w różnych branżach przetwórstwa rolno-spożywczego i pokrewnych. Absolwent jest zorientowany na kreowanie nowej jakości zakładów przetwórczych i dostosowywanie ich do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Potrafi opracować nowe produkty i technologie ich wytwarzania, zaprojektować linie przetwórcze oraz świadomie eksploatować aparaturę. Absolwent kierunku jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności i produkcji pasz, a także w biurach projektowych, firmach produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu przetwórczego oraz firmach montażowych. Jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

 

Jeżeli:

- interesujesz się technologią i techniką produkcji żywności,

- chcesz mieć realny wpływ na asortyment i jakość rynkowych produktów spożywczych,

- interesują Cię badania żywności pod kątem jej składu i właściwości,

- chciałbyś wdrożyć nowe receptury i zaproponować produkcję nowych wyrobów spożywczych,

- masz pomysł na innowacyjne rozwiązania techniczne w przetwórstwie żywności,

- chciałbyś pracować po ukończeniu studiów w najnowocześniejszej branży przemysłu w Polsce:

wybierz studia na kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności na UWM w Olsztynie.

 

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne

Zakres: bez zakresu

 

  • INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

 

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Matematyka

 

Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Nauki o Żywności

 

Adres:

Pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 523 49 83; 89 523 97 10; 89 523 34 01

 

E-mail
do kontaktów z kandydatami:

wnz@uwm.edu.pl

 

strona internetowa i facebook:

www.uwm.edu.pl/wnz

www.facebook.com/Wydział-Nauki-o-Żywności-UWM-Olsztyn

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.