Wczytywanie strony...

 

Lingwistyka w biznesie to interdyscyplinarny kierunek studiów realizowany we współpracy Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Ekonomicznych. Stanowi fuzję studiów filologicznych i ekonomicznych, co pozwala połączyć wysokie kompetencje językowe (angielski-niemiecki lub angielski-rosyjski) z wiedzą z zakresu praktyki gospodarczej i współpracy międzynarodowej. Absolwent studiów II stopnia jest wykwalifikowanym specjalistą, którego charakteryzuje zbliżona do rodzimej znajomość dwóch języków obcych połączona z wiedzą na temat procesów ekonomicznych i praktycznych aspektów funkcjonowania biznesu. Takie przygotowanie umożliwia mu podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach, jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i kontakty zagraniczne. Pozwala także na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub/i kontynuację kształcenia w szkole doktorskiej albo w ramach studiów podyplomowych.

 

Zapraszamy na stronę kierunku:

https://lingwistykauwm.wixsite.com/lingwistyka

 

LINGWISTYKA W BIZNESIE

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

 

Wydział Humanistyczny

89 524 63 07

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

- nowa matura

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

- stara matura

Uwzględniane przedmioty:

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny

- olimpiady

- matura międzynarodowa, europejska (IB,EB)

- matura zagraniczna

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie).

 
 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.