Wczytywanie strony...

Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego 

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku 

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

300 godzin, 30 punktów ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Studia są formą przygotowywania przedstawicieli administracji państwowej i służb, do zajmowania stanowisk związanych z administracją państwową, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk na których wykonuje się czynności z zakresu obronności państwa.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

-zapoznanie słuchacza z naczelnymi przedstawicielami państwa oraz sił zbrojnych,

-przedstawienie historii, symboli oraz symboliki odnoszącej się do państwa oraz instytucji obronnych,

-przedstawienie zagadnień związanych z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych ( zasady, regulacje umieszczone w konwencjach narodowych),

- zapoznanie z typami oraz rodzajami działań pokojowych,

- zapoznanie z działaniami taktycznymi oraz działaniami w walce,

- sposoby wykorzystania broni strzeleckiej w walce,

- pojęcie oraz odczytywanie map topograficznych,

-zasady i sposoby udzielania samopomocy, pierwsza pomoc w przypadku urazów, pomoc przedmedyczna w warunkach taktycznych,

- zadania e-nauczyciela, organizacja zajęć dydaktycznych, wykorzystywanie nowych technologii  w pracy nauczyciela,

- ochrona środowiska,

- źródła stresu oraz sposoby walki ze stresem.

 

Warunki/zasady kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne na studia podyplomowe przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku.

O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów:

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia licencjackich lub drugiego stopnia magisterskich albo jednolitych studiów magisterskich,

- podania oraz kwestionariusza wydrukowanego z systemu IRK – sp.

Wysokość czesnego

3 000 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym w sobotę i niedzielę. Częstotliwość zjazdów co dwa tygodnie, część zajęć realizowana w systemie e-learningowym. Na każdym zjeździe realizowanych będzie około 20 h.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach. Uzyskanie zaliczeń cząstkowych z przedmiotów przewidzianych programem kształcenia i uzyskanie 30 punktów ECTS.

 Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen cząstkowych.

Dodatkowe informacje

Część zajęć zostanie zrealizowana za pośrednictwem systemu e-learningowego.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Jacek Mrozek

Sekretarz

Joanna Chyła

Kontakt

Joanna Chyła, joanna.chyla@uwm.edu.pl

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.