Wczytywanie strony...

Tworzenie materiałów e-learningowych praz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku 

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

300 godzin, 30 punktów ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Studia podyplomowe są formą kształcenia przygotowującą do tworzenia kursów i studiów e- learningowych i nauczania za pomocą technik szkolenia na odległość.

E-learning oraz metody szkolenia na odległość zaczynają odgrywać coraz donioślejszą rolę we współczesnym nauczaniu, w związku z tym tak ważne jest wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • kształcenia zdalnego oraz jego cech,
  • podstawowych platform e-learningowych,
  • metodyki kształcenia zdalnego,
  • roli oraz zadań koordynatora e-learningu oraz zadam zarządzania projektami e-learningowymi,
  • realizacji projektów multimedialnych,
  • zasad tworzenia kursów e-learningowych,
  • zadań i kompetencji e-nauczyciela,
  • praw autorskich i RODO.

Warunki/zasady kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne na studia podyplomowe przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku.

O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów:

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia licencjackich albo drugiego stopnia magisterskich albo jednolitych studiów magisterskich

- podania oraz kwestionariusza wydrukowanego z systemu IRK – sp.

Wysokość czesnego

3 000 PLN

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zajęcia prowadzone w systemie e-learningowym, w dwutygodniowych blokach.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach. Uzyskanie zaliczeń cząstkowych z przedmiotów przewidzianych programem kształcenia i uzyskanie 30 punktów ECTS.

 Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen cząstkowych.

Dodatkowe informacje

Zajęcia realizowane za pośrednictwem systemu e-learningowego.

Kierownik studiów podyplomowych

Dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM

Sekretarz

-

Kontakt

ul. Kościuszki 23

19-300 Ełk

tel. 87 621 60 76; 87 621 07 07; 87 621 03 08

email: uwmelk@uwm.edu.pl

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.