Wczytywanie strony...

  • #AnimacjaPamięciSpołecznej

 

To studia realizujące unikalny w Polsce program kształcenia z zakresu historii publicznej (public history) – dyscypliny rozwijanej dziś na wielu światowych uczelniach (np. University of London, University of Oxford, University of California, Freie Universität Berlin). Kierunek stanowi odpowiedź na obserwowany we współczesnych społecznościach zachodnich intensywny rozwój zainteresowań przeszłością w środowiskach pozaakademickich, w szeroko pojętej sferze publicznej, w edukacji, mediach, społecznościach lokalnych, biznesie, turystyce i rekreacji.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://uwm.edu.pl/aps/

 

Na kierunku Animacja pamięci społecznej szczególny nacisk położono na rozwój umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik komunikacji społecznej oraz wykorzystania dostępnych zasobów wiedzy w animacji i zarządzaniu zróżnicowanymi formami aktywności kulturalnej, edukacyjnej, turystyczno-rekreacyjnej. Absolwenci Animacji Pamięci Społecznej będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach kulturalnych

i oświatowych; w jednostkach administracji państwowej i samorządu lokalnego; w fundacjach i stowarzyszeniach, w mediach, w przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, historyczną promocją regionu; w przedsiębiorstwach usługowych; w organizacjach pozarządowych oraz będą mogli podjąć samodzielną działalność gospodarczą. Program kierunku Animacja Pamięci Społecznej odpowiada zatem na potrzeby i dynamikę zmian współczesnego rynku pracy, w tym na trendy rozwojowe w sferze szeroko pojętej działalności społeczno-kulturalnej oraz usługowej związanej z mediami, edukacją, turystyką i rekreacją. W jej ramach wykorzystywane są elementy historii w roli tworzywa nowych produktów ze sfery social entertainment oraz biznesu.

 

 

ANIMACJA PAMIĘCI SPOŁECZNEJ

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: drugiego stopnia, magisterskie, 4 semestry

 

 

Wydział Humanistyczny

89 524 63 07

 

Ogólne zasady kwalifikacji:

dyplom

dyplom zagraniczny

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.