Wczytywanie strony...

 • #Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Postaw na kreatywność! Zostań projektantem, grafikiem, fotografem, filmowcem, artystą. Z nami znajdziesz swoje miejsce na rynku sztuk wizualnych. W Instytucie Sztuk Pięknych poznasz i pogłębisz techniki malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej i rzeźby. Ucz się pod okiem wykwalifikowanych i aktywnych artystów, którzy przygotują Cię do działalności twórczej i odnalezienia się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Rozwijaj się poprzez realizację indywidualnych projektów artystycznych, dzięki czemu sztuka i design otworzą się na Twoje pokłady kreatywności.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych możesz pracować w:

 • ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej,
 • mediach,
 • firmach zajmujących się promocją i reklamą,
 • muzeach, domach kultury, grupach plastycznych, jako animator działań twórczych.

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Forma studiów: stacjonarne

Poziom studiów: pierwszego stopnia, licencjackie, 6 semestrów

 

 

Wydział Sztuki

89 524 52 25

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa etapy - sprawdzenie predyspozycji z malarstwa i rysunku (na podstawie przesłanych prac) oraz konkurs świadectw.

 

Etap pierwszy – ocena predyspozycji

Ocena predyspozycji kandydata na podstawie przesłanych prac artystycznych nastąpi w dniach 13-14.07.2023 r.

Od kandydata wymagane jest wykonanie i przesłanie minimum 4 prac artystycznych na wybrany temat:

 • 2 rysunki
 • 2 prace malarskie

Tematy prac do wyboru przez kandydata:

 • Martwa natura
 • Wnętrze
 • Pejzaż
 • Mój świat fantazji

Format prac: nie mniejszy niż A3.

Technika wykonania prac dowolna.

Mile widziane jest przysłanie większej ilości prac artystycznych niż wymagane minimum - 4 prace artystyczne.

 

Kontakt w przypadku pytań odnośnie przygotowywanych prac artystycznych:

dr hab. Renata Zimnicka - Prabucka, prof. UWM r.zimnicka-prabucka@uwm.edu.pl

 

Kandydat przysyła prace drogą korespondencyjną lub może je dostarczyć osobiście. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.

Prace należy wysłać na adres:

Portiernia Wydziału Sztuki UWM ul. F. Szrajbera 11, 11-041 Olsztyn lub dostarczyć osobiście na portiernię w godzinach 9:00-14:00. Z dopiskiem na kopercie: Rekrutacja 2023/2024. Prace muszą dotrzeć na portiernię do 12.07.2023 r. do godz. 12.00

 

Etap drugi – konkurs świadectw

NOWA MATURA:

konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów wybranych spośród:

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Matematyka

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy po sprawdzeniu predyspozycji uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, natomiast wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2. Wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów kwalifikacyjnych wymienionych wyżej, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym mnożone są przez 2, tak jak dla poziomu rozszerzonego.

 

STARA MATURA

Konkurs ( ranking ) średniej ocen uzyskanych na świadectwie, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty:

1. Historia lub geografia lub biologia lub matematyka

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny*

 

MATURA ZAGRANICZNA

Konkurs ( ranking ) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali zaliczenie testu predyspozycji.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

7. Matematyka

Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych w zasadach matury zagranicznej, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz: w ramach rekrutacji dwuczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości - zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów: historia i język polski oraz do oceny predyspozycji kandydata.

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.