Wczytywanie strony...

Dodatkowy (wrześniowy) nabór na studia prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w języku polskim rozpoczyna się 7 września. Tego dnia kandydaci będą mogli rejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji KandydatówZarejestrować się w systemie IRK będzie można do środy 15 września. Tego dnia upłynie też termin składania dokumentów i dokonania opłaty rekrutacyjnej. Listę przyjętych będzie można sprawdzić 17 września o godzinie 12.

 

Lista kierunków, na których będzie prowadzony dodatkowy nabór:

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie >>
Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia >>

 

Harmonogram rekrutacji dodatkowej – wrześniowej na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego, kierunku inżynieria środowiska – studia II stopnia oraz geodezja i kartografia – studia II stopnia)

19.08 - 15.09.2021 r.

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

07.09 – 15.09.2021 r.

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 15.09.2021 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

07.09. - 15.09.2021 r.

do godz. 15:00.

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

16.09.2021 r.

godz. 9.00

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

16.09.2021 r.

godz. 9.00

7.

Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej

16.09.2021 r.

8.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

17.09.2021 r.

godz. 12:00

9.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 23.09.2021 r.

do godz. 15:00 **

10.

Ogłoszenie wyników naboru

27.09.2021 r.

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.