Wczytywanie strony...

Rekrutacja śródroczna na studia prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w języku polskim rozpoczyna się 31 stycznia 2022 roku. Tego dnia kandydaci będą mogli rejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Zarejestrować się w systemie IRK będzie można do wtorku 15 lutego. Tego dnia upłynie też termin składania dokumentów i dokonania opłaty rekrutacyjnej. Listę zakwalifikowanych na studia będzie można sprawdzić 17 lutego o godzinie 12:00.

 

Lista kierunków, na których będzie prowadzony nabór:

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie >>
 

 

Harmonogram rekrutacji środrocznej 2021/2022

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego, kierunku inżynieria środowiska – studia II stopnia oraz geodezja i kartografia – studia II stopnia)

16.12.2021 r. - 15.02.2022 r.

do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

31.01. - 15.02.2022 r.

do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 15.02.202 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

31.01. - 15.02.2022 r.

do godz. 15:00.

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

16.02.2022 r.

godz. 10.00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

17.02.2022 r.

godz. 10.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

17.02. - 18.02.2022 r. do godz. 15.00

 

   

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.