Wczytywanie strony...

Rekrutacja dodatkowa - Lista kierunków

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie we wrześniu będzie prowadził nabór uzupełniający. Rekrutacja dodatkowa będzie prowadzona według harmonogramu poniżej. Pełna lista kierunków, gdzie są wolne miejsca znajduje się na tej stronie oraz na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. 

 

Harmonogram

 

Lista Kierunków

 • Administracja w Ełku
 • Administracja i cyfryzacja
 • Analiza i kreowanie trendów
 • Architektura krajobrazu
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Ełku
 • Bioinżynieria produkcji żywności
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Filologia polska
 • Filologia, w zakresie filologii germańskiej
 • Filologia, w zakresie filologii rosyjskiej
 • Filozofia
 • Gastronomia-sztuka kulinarna
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Informatyka
 • Inżynieria informacji
 • Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
 • Inżynieria przetwórstwa żywności
 • Inżynieria środowiska
 • Leśnictwo
 • Logopedia
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Mikrobiologia
 • Nauki o rodzinie
 • Ochrona środowiska
 • Ogrodnictwo
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Ełku
 • Pedagogika specjalna
 • Pielęgniarstwo
 • Politologia
 • Położnictwo
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Ratownictwo medyczne
 • Rolnictwo
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Teologia
 • Towaroznawstwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Wojskoznawstwo
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika

 • Administracja
 • Administracja w Ełku
 • Analiza i kreowanie trendów
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Biologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekonomia
 • Filologia, w zakresie specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego
 • Filologia, w zakresie filologii angielskiej
 • Filologia, w zakresie filologii germańskiej
 • Filozofia
 • Historia
 • Interdyscyplinarne studia strategiczne
 • Logopedia
 • Mikrobiologia
 • Nauki o rodzinie
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika wczesnej edukacji
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie, w zakresie logistyka – studia w języku angielskim
 • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Budownictwo
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Rolnictwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Ekonomia
 • Geodezja i kartografia
 • Inżynieria środowiska
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zarządzanie

 

REKRUTACJA DODATKOWA - WRZESIEŃ 2019 - TERMINY

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ

NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE – WRZESIEŃ 2019   :

   Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
  Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych
(z wyłączeniem kierunku lekarskiego i kierunku weterynaria)
19.08 - 13.09.2019 r.
do godz. 15:00
  Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim 06.09 – 13.09.2019 r.
do godz. 15:00
  Dokonanie opłaty rekrutacyjnej do 13.09.2019 r.*
 

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
(m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

06.09. - 13.09.2019 r.
do godz. 15:00
 

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą
(dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

16.09.2019 r. 
godz. 9.00
  Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą 16.09.2019 r. 
godz. 9.00
  Ocena predyspozycji - złożenie portfolio (teczek z rysunkami) na kierunek architektura krajobrazu     do 16.09.2019 r. 
do godz. 12:00 **
  Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej 17.09.2019 r.
  Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia 18.09.2019 r. 
godz. 12:00
  Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów do 23.09.2019 r. 
do godz. 15:00 **
  Ogłoszenie wyników naboru 25.09.2019 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko -
       Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.