Wczytywanie strony...

W związku z przesunięciem egzaminów maturalnych, terminy rekrutacji ulegną zmianie.

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych

23.04 - 22.07.2020 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

04.06 - 22.07.2020 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 22.07.2020 r.*

4.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą

23.07.2020 r.
godz. 9:00

5.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

24.07.2020 r.
godz. 12.00

6.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 31.07.2020 r.
do godz. 15:00 **

7.

Ogłoszenie wyników naboru studia niestacjonarne

4.09.2020 r.

  * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

pobierz informator dla kandydatów na studia w 2020/2021

otwórz materiały informacyjne dla kandydatów na studia w 2020/2021

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.