Wczytywanie strony...

Ramowy harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK (www.irk.uwm.edu.pl

do 13.08.2020 r.
do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 13.08.2020 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

do 13.08.2020 r.
do godz. 15:00

4.

Ocena predyspozycji – dostarczenie nagrań przez kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

do 14.08.2020 r.
do godz. 12:00 **

5.

Ocena predyspozycji - złożenie portfolio (teczek z rysunkami) na kierunkach architektura krajobrazu oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

do 14.08.2020 r.
do godz. 12:00 **

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

19.08.2020 r.

godz. 12:00

7.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów 

do 27.08.2020 r.

do godz. 15:00 **

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

 

Pełny harmonogram rekrutacji dostępny na stronie

http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2020/harmonogram-rekrutacji

 

pobierz informator dla kandydatów na studia w 2020/2021

otwórz materiały informacyjne dla kandydatów na studia w 2020/2021

 

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.