Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

 
Lp.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych
23.04 - 22.07.2020 r.
do godz. 15:00
2.
Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim
04.06 - 22.07.2020 r.
do godz. 15:00
3.
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
do 22.07.2020 r.*
4.
Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)
22.06 - 22.07.2020 r.
do godz. 15:00
5.
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)
23.07.2020 r.
godz. 9.00
6.
Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą
23.07.2020 r.
godz. 9.00
7.
Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia
24.07.2020 r.
godz. 12:00
8.
Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów
do 31.07.2020 r.
do godz. 15:00 **
9.
Ostateczny termin potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez wniesienie opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych
do 3.09.2020 r.
10.
Ogłoszenie wyników naboru studia niestacjonarne
4.09.2020 r.

    * - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.