Wczytywanie strony...

Interdyscyplinarny kierunek studiów lingwistyka w biznesie, realizowany we współpracy Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Ekonomicznych, stanowi unikalną w skali kraju fuzję studiów filologicznych i ekonomicznych, która pozwala absolwentom połączyć wysokie kompetencje językowe z wiedzą z zakresu praktyki gospodarczej i wymiany międzynarodowej. Kształcenie oparte jest na modelu modułowym, a jego celem jest zapewnienie studentom zarówno wysokich kwalifikacji filologicznych, jak i ekonomicznych. Student wybiera jedną ze ścieżek kształcenia językowego: angielski-niemiecki lub angielski-rosyjski.
 
 
 Absolwent kierunku nie tylko biegle włada dwoma językami obcymi, ale także posiada wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i prowadzeniu handlu międzynarodowego z uwzględnieniem różnych aspektów komunikacji międzykulturowej. Takie przygotowanie zawodowe umożliwia podjęcie pracy w firmach prowadzących działalność na globalnym rynku produktów i usług, a także w instytucjach samorządowych oraz służbach państwowych i administracji, gdzie wymagane są zaawansowana znajomość języków oraz umiejętności komunikacji międzykulturowej. Kierunek lingwistyka w biznesie w sposób harmonijny łączy dwa obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji, stanowiąc doskonałą ofertę dla tych wszystkich, który chcą wyjść poza standardowe, jednotorowe kształcenie filologiczne/ekonomiczne i podejmą wyzwanie kształcenia integralnego.
 

Obszar zatrudnienia: firmy i organizacje poszukujące specjalistów z ekonomii i biznesu, znających biegle języki obce – angielski oraz niemiecki lub rosyjski; instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej; administracja i służby państwowe, instytucje samorządu terytorialnego utrzymujące kontakty międzynarodowe; instytuty, agencje i firmy badawcze; własne firmy działające na rynku międzynarodowym; firmy tłumaczeniowe, biura podróży, instytucje kultury. Oprócz zajęć przewidzianych w planie studiów student ma możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach warsztatowych oraz spotkaniach z praktykami biznesu. 

 

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne

Zakres: bez zakresu

 

  • LINGWISTYKA W BIZNESIE

Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej):

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny (jeden język, do wyboru przez kandydata)

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

 

 

WYDZIAŁ:

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Adres:

ul. Kurta Obitza 1

10-725 Olsztyn

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 524 63 07

E-mail do kontaktów z kandydatami:

dziekan1.human@uwm.edu.pl

strona internetowa:

http://www.uwm.edu.pl/human/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.