PORTAL REKRUTACYJNY

Studiuj i realizuj praktyki za granicą

Wyjazdy kształcą i otwierają nowe możliwości. Studiując na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie możesz wyjechać za granicę i tam kontynuować naukę lub zrealizować praktyki. 

Dlaczego warto na studiach skorzystać z zagranicznych programów wyjazdowych? 

 • Poznasz nową kulturę, poszerzysz horyzonty, zrozumiesz różnorodność świata i nauczysz się szacunku dla różnic kulturowych.

 • Przyspieszysz naukę języka obcego i poprawisz umiejętności komunikacyjne.

 • Poznasz ludzi z całego świata, co może być cennym źródłem wsparcia i inspiracji (również naukowych), zarówno podczas studiów, jak i w przyszłości.

 • Praktyki zagraniczne, często są furtką do podjęcia pracy w renomowanych firmach.

Wyjazdy zagraniczne są atrakcyjną opcją dla studentek i studentów, a także ważnym elementem rozwoju naukowego i osobistego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach różnych programów międzynarodowych współpracuje z 246 uczelniami partnerskimi. 

Erasmus+

Program Erasmus+ umożliwia: studentom/kom, absolwentom/kom oraz pracownikom/pracowniczkom naukowym i administracyjnym, uczestniczenie w projektach międzynarodowych, takich jak wymiany studenckie, praktyki zawodowe, kursy szkoleniowe czy projekty badawcze.  

Erasmus+ zapewnia wsparcie finansowe dla uczestników i uczestniczek, co umożliwia poszerzenie doświadczeń w środowisku międzynarodowym. 

Z programu mogą skorzystać studenci i studentki: 

 • studiów I stopnia (po ukończeniu I roku studiów),

 • studiów II stopnia,

 • studiów III stopnia (doktoranckich).

Średnio około 120 studentek i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyjeżdża co roku na studia i praktyki zagraniczne. Najczęściej wybierane kraje to Niemcy, Włochy, Hiszpania, Turcja, Portugalia i Litwa. 

W celu zapewnienia sprawnej organizacji wyjazdów na każdym wydziale działa koordynator wydziałowy odpowiedzialny za udzielanie informacji na temat możliwości wyjazdu, procedur rekrutacyjnych oraz kontaktów z uczelniami partnerskimi. 

Studenci mogą korzystać również z programów mobilnościowych takich agencji jak: NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta


Informacji nt. warunków odbywania mobilności w ramach programu Erasmus+ udziela
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej. 

Kontakt

Erasmus+ 89 523 34 15
Pozostałe programy mobilnościowe 89 524 57 63
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 221, 10-719 Olsztyn 

System Mobilności Studentów MOST

MOST to program mobilności studentek i studentów, który od 1999 roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. 

Program adresowany jest do studentek i studentów: 

 • jednolitych studiów magisterskich oraz studiów I stopnia po zaliczeniu drugiego semestru studiów, 
 • studiów II stopnia po zaliczeniu pierwszego semestru, 
 • studiów III stopnia (doktoranckich). 

Program semestralnych studiów może być realizowany w oparciu o indywidualną ścieżkę edukacyjną. Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku. 

System Mobilności Studentów MOST-AR

Jest to program wymiennego kształcenia studentów w uczelniach rolniczych. Adresowany jest do studentów i studentek, którzy/re swoje zainteresowania naukowe chcą realizować poza macierzystą uczelnią.  

Do programu MOST-AR może zgłosić się student lub studentka, który/a: 

 • na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich uzyskał/a zaliczenie drugiego semestru,  
 • na studiach II stopnia uzyskał/a zaliczenie pierwszego semestru studiów. 

System Mobilności Studentów MOSTECH

Jest to program wymiennego kształcenia studentów i studentek na uczelniach technicznych. Student/ka realizuje indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem studiów na danym semestrze uczelni przyjmującej.  

Z programu MOSTECH może skorzystać studentka lub student: 

 • po zaliczeniu drugiego roku studiów,  
 • po uzyskaniu pozytywnej opinii dziekana jednostki macierzystej.  

Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS.  

Kontakt dla studentek i studentów

Biuro ds. Studenckich, pok. 1C, Rektorat UWM
ul. M. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn

Kontakt dla doktorantek i doktorantów

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 344
10-719 Olsztyn