PORTAL REKRUTACYJNY

Kryteria kwalifikacji

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

Kierunek studiów Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
Chemia

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

Ichtiologia i akwakultura
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Rolnictwo
Zootechnika
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Historia

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

Energetyka
Geodezja i kartografia
Geoinformatyka
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria w logistyce
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Informatyka

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Informatyka

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

Matematyka
Biologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

Biotechnologia
Dietetyka
Fizjoterapia
Mikrobiologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo medyczne
Turystyka i rekreacja

1. Biologia

2. Geografia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

Administracja

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny*

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

Analiza i kreowanie trendów
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Doradztwo podatkowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Historia
Kryminologia
Lingwistyka w biznesie
Logistyka
Prawo
Zarządzanie
Analityka i zarządzanie publiczne

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

Bezpieczeństwo narodowe
Filozofia
Nauki o rodzinie
Politologia i stosunki międzynarodowe
Socjologia
Teologia

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Historia muzyki

5. Język łaciński i kultura antyczna

6. Język obcy nowożytny*

7. Język polski

8. Matematyka

9. Wiedza o społeczeństwie

Pedagogika

1. Biologia

2. Filozofia

3. Geografia

4. Historia

5. Język łaciński i kultura antyczna

6. Język obcy nowożytny*

7. Język polski

8. Matematyka

9. Wiedza o społeczeństwie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Praca socjalna
Inżynieria środowiska

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Informatyka

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

Psychologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

7. Wiedza o społeczeństwie

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

Technologia żywności i żywienie człowieka
Architektura krajobrazu

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

*  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia

Kierunek studiów Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty
Przedmioty obowiązkowe Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)
Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

Filologia angielska

1. Język polski

2. Język angielski

1. Geografia

2. Historia

3. Język łaciński i kultura antyczna

4. Matematyka

Filologia angielska w zakresie nauczania języka
Filologia germańska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

Filologia rosyjska
Kierunek lekarski – studia w języku polskim >1. Biologia

2. Chemia

1. Fizyka**

2. Matematyka

*  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia

Kierunek studiów Postępowanie dwuetapowe
Ocena predyspozycji kandydata Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
Sztuki wizualne (1) Ocena dostarczonych prac rysunkowych oraz prac malarskich

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (2) Egzaminy praktyczne: 1. sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie 2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Matematyka

Logopedia (3) Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy – ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia

2. Fizyka**

3. Historia

4. Język obcy nowożytny*

5. Język polski

6. Wiedza o społeczeństwie

Produkcja muzyczna i realizacja dźwięku (4) Test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii.

1. Chemia

2. Fizyka**

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

*  jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia

(1) na kierunku sztuki wizualne do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji uzyskały ocenę co najmniej dostateczną,

(2) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie,

(3) na kierunku logopedia do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji,

(4) na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji na ocenę co najmniej dostateczną.

Kierunek studiów Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru dwóch przedmiotów z przedstawionych poniżej)
Weterynaria

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Matematyka

** lub fizyka i astronomia

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

Kierunek studiówKonkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty
Chemia

1. Biologia* albo chemia

2. Fizyka*** albo matematyka albo geografia

3. Język polski albo język obcy nowożytny**

Ichtiologia i akwakultura
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Rolnictwo
Zootechnika
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
Gastronomia – sztuka kulinarna

1. Język obcy nowożytny**

2. Chemia albo matematyka albo fizyka***

3. Geografia albo historia albo biologia

Budownictwo

1. Matematyka albo geografia albo informatyka

2. Fizyka*** albo chemia

3. Język obcy nowożytny**

Energetyka
Geodezja i kartografia
Geoinformatyka
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria w logistyce
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Informatyka

1. Matematyka albo informatyka

2. Fizyka*** albo chemia

3. Język obcy nowożytny**

Matematyka
Biologia

1. Biologia*

2. Chemia albo matematyka albo fizyka***

3. Język obcy nowożytny**

Biotechnologia
Dietetyka
Fizjoterapia
Mikrobiologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo medyczne
Weterynaria

1. Biologia*

2. Chemia albo matematyka albo fizyka***

Turystyka i rekreacja

1. Historia albo wiedza o społeczeństwie

2. Geografia albo matematyka albo biologia*

3. Język polski albo język obcy nowożytny**

Administracja

1. Historia albo wiedza o społeczeństwie

2. Geografia albo matematyka

3. Język polski albo język obcy nowożytny**

Analiza i kreowanie trendów
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Doradztwo podatkowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Historia
Kryminologia
Lingwistyka w biznesie
Logistyka
Prawo
Zarządzanie
Analityka i zarządzanie publiczne

1. Język obcy nowożytny**

2. Język polski

3. Filozofia albo geografia albo historia albo język łaciński albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

Bezpieczeństwo narodowe
Politologia i stosunki międzynarodowe
Socjologia
Filozofia

1. Historia albo wiedza o społeczeństwie albo filozofia albo język łaciński

2. Geografia albo matematyka

3. Język polski albo język obcy nowożytny**

Nauki o rodzinie
Teologia
Pedagogika

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny**

3. Biologia albo filozofia albo geografia albo historia albo język łaciński albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Praca socjalna
Filologia polska

1. Język polski

2. Historia albo geografia albo filozofia albo język łaciński

3. Język obcy nowożytny**

Filologia angielska

1. Język angielski

2. Historia albo matematyka albo geografia albo język łaciński

3. Język polski

Filologia angielska w zakresie nauczania języka
Filologia germańska

1. Język obcy nowożytny**

2. Historia albo matematyka albo geografia albo język łaciński

3. Język polski

Filologia rosyjska
Kierunek lekarski – studia w języku polskim

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka*** albo matematyka

Kierunek lekarski – studia w języku angielskim

1. Biologia

2. Język angielski

3. Chemia albo matematyka albo fizyka***

Inżynieria środowiska

1. Matematyka albo geografia albo informatyka

2. Fizyka*** albo chemia albo biologia*

3. Język obcy nowożytny**

Psychologia

1. Język polski albo język obcy nowożytny**

2. Historia albo wiedza o społeczeństwie

3. Matematyka albo biologia* albo chemia

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

1. Biologia* albo chemia

2. Fizyka*** albo matematyka albo geografia

3. Język obcy nowożytny**

Technologia żywności i żywienie człowieka
Architektura krajobrazu

1. Biologia* albo chemia

2. Geografia albo matematyka

3. Język polski albo język obcy nowożytny**

* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego,

** jeden język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata,

*** lub fizyka z astronomią.

Kierunek studiówPostępowanie dwuetapowe
Ocena predyspozycji kandydataKonkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty
Sztuki wizualne (1)Ocena dostarczonych prac rysunkowych oraz prac malarskich

1. Historia albo geografia albo biologia albo matematyka

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny**

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej (2)

Egzaminy praktyczne:

1. Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Historia albo matematyka albo biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny**

Logopedia (3)Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy – ocena wymowy i słuchu.

1. Biologia* albo fizyka***

2. Historia albo wiedza o społeczeństwie

3. Język polski albo język obcy nowożytny**

Produkcja muzyczna
i realizacja dźwięku (4)
Test predyspozycji: test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości dźwięku, głośności, itp.) oraz umiejętności głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii.

1. Język obcy nowożytny**,

2. Matematyka albo fizyka***,

3. Geografia albo chemia.

* w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

** język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata,

*** lub fizyka z astronomią.

 

(1) na kierunku sztuki wizualne do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji uzyskały ocenę co najmniej dostateczną,

(2) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie,

(3) na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji,

(4) na kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji na ocenę co najmniej dostateczną.

Przeliczniki ocen ze świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą

Oceny na świadectwie dojrzałości/maturalnym uzyskanym za granicą, z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego, zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według następujących zasad:

 

1. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 2 (1) – 5, np. wydane w Kazachstanie, Rosji (do 2008 roku), Szwecji (do 2013 roku)

Ocena
na świadectwie

Skala literowa

Punktacja w UWM

5

MVG = pass with special distinction

200

4

G= Pass

174

3

VG = Pass with distriction

120

2 (1)

IG

0

 

2. Świadectwo dojrzałości wydane np. w Rosji od 2009 roku

Ocena
na świadectwie

Punktacja w UWM

5

100

4

74

3

50

2

0

 

3. Świadectwa dojrzałości wydane np. w Szwecji od 2013

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A

200

B

180

C

150

D

120

E

80

F

0

 
 
4. Egzamin EGE w Rosji

Punktacja EGE

Punktacja w UWM

80-100

200

60-79

130

30-59

60

poniżej 30

0

 

5. Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane np. w Wielkiej Brytanii (ocena z AS-Levels w Wielkiej Brytanii)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A, A+, A*

100

A-

90

B+

80

B

70

B-

65

C+

60

C

55

C-

50

D+

45

D

40

D-

35

E

30

 

6. Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane np. w USA (ocena z High School Diploma), Wielkiej Brytanii (ocena z A-Levels w Wielkiej Brytanii)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

Skala literowa

Skala procentowa

Skala punktowa

A+

97-100

powyżej 4

200

A

93-96

4.0

190

A –

90-92

3.7

180

B +

87-89

3.3

170

B

83-86

3.0

160

C +

80-82

2.7

150

C

77-79

2.3

140

C

73-76

2.0

130

C –

70-72

1.7

120

D +

67-69

1.3

110

D

63-66

1.0

105

D –

60-62

0.7

100

F

Mniej niż 60

0.0

0

 

7. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali D3 – A1, wydane np. w Irlandii przed 2017 r. 

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

A1

200

A2

188

B1

176

B2

164

B3

152

C1

140

C2

128

C3

116

D1

104

D2

92

D3

80

 

8. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 8 – 1, wydane np. w Irlandii po 2017 r.

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

1

200

2

180

3

160

4

140

5

120

6

100

7

80

8

0

 

9. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 5 – 1, wydane np. w Austrii, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

1

200

2

160

3

120

4

80

5

0

 

10. Świadectwa dojrzałości/maturalne wydane w Niemczech w skali 6-1 i egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom podstawowy (skala 15-1)

Ocena na świadectwie

Egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom podstawowy

Punktacja w UWM

1

15-13

100

2

12-10

85

3

9-7

70

4

6-4

50

5

3-1

30

6

0

 

11. Egzamin maturalny (Abiturprüfung) rozszerzony w Niemczech

Egzamin maturalny (Abiturprüfung) poziom rozszerzony

Punktacja w UWM

15-13

200

12-10

170

9-7

140

6-4

100

3-1

60

 

12. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 1 – 12, wydane np. na Ukrainie (Atestat)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

12

100

11

90

10

82

9

75

8

67

7

58

6

50

5

40

4

30

3

0

2

0

1

0

 

13. Egzamin ZNO na Ukrainie

Punktacja ZNO

Punktacja w UWM

190-200

200

180-189

180

170-179

164

160-169

150

150-159

134

140-149

116

130-139

100

120-129

80

110-119

60

100 – 109

40

 

14. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 3 – 10, wydane np. na Białorusi (Atestat)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

3

30

 

15. Egzamin CT na Białorusi

Punktacja CT

Punktacja w UWM

90-100

200

80-89

180

70-79

160

60-69

140

50-59

120

40-49

100

30-39

80

 

16. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 5 – 10, wydane np. na Litwie

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

100

9

90

8

75

7

60

6

45

5

30

4 i poniżej

0

 
 
17. Egzaminy Brandos Atestatas (BA) na Litwie
 

Punktacja BA

Punktacja w UWM

90-100

200

80-89

180

70-79

160

60-69

140

50-59

120

40-49

100

16-39

80

poniżej 16

0

 

18. Świadectwo dojrzałości/maturalne oceniane w skali 10 – 20, wydane np. we Francji

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

20

200

19

188

18

174

17

160

16

148

15

134

14

120

13

108

12

92

11

80

10

66

 

19. Świadectwa VWO i HAVO wydane w Holandii

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

200

9

180

8

150

7

120

6

100

1-5

0

 

20. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane we Włoszech

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

200

9

180

8

150

7

120

6

100

1-5

0

 

21. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Hiszpanii

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

10

200

9

180

8

150

7

120

6

100

5

80

1-4.99

0

 

22. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Norwegii

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

6

200

5

170

4

140

3

110

2

80

1

0

 

23. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Belgii

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

18-20

200

16-17

180

14-15

160

13

130

12

100

0-11,5

0

 

24. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Belgii (Flandria)

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

90-100

200

81-90

170

70-80

140

50-70

100

0-49

0

 

25. Świadectwo ukończenia szkoły wydane w Nigerii National Diploma i Higher National Diploma

Ocena na świadectwie

Punktacja w UWM

3.50 –4.00 Distinction

200

3.00 –3.49 Upper Credit

170

2.50 –2.99 Lower Credit

140

2.00 –2.49 Pass

100

1.00–1.99 Fail

0

 

26. Senior School Certificate (NECO) oraz West African Senior School Certificate (WAEC).

Wynik na świadectwie

Punktacja w UWM

A1 75% -100% Excellent

200

B2 70% -74.9% Very good

180

B3 65% -69.9% Good

160

C4 60% -64.9% Credit

140

C5 55% -59.9% Credit

120

C6 50% -54.9% Credit

100

D74 0% -49.9% Pass

80

E8 35% -39.9% Pass

65

F9 0 –34.9% Fail

0