PORTAL REKRUTACYJNY

Rekrutacja krok po kroku

  1. Zarejestruj się w systemie IRK
  2. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów, wybierz przedmioty maturalne, które uwzględnione zostaną w kwalifikacji na studia 
  3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat – ostatnie cyfry numeru konta to identyfikator w systemie IRK)
  4. Jeżeli posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”, jesteś laureatem lub finalistą olimpiady uprawniającej do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego, uzyskałeś świadectwo dojrzałości za granicą, posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie IB lub EB, jesteś absolwentem technikum weterynaryjnego i rekrutujesz się na weterynarię lub jesteś kandydatem na studia II stopnia –  dostarcz do dnia 15 lipca (studia stacjonarne I stopnia) i do 22 lipca (studia II stopnia i studia niestacjonarne) do Punktu Obsługi Kandydata niezbędne dokumenty (osobiście lub wyślij pocztą) na adres:

Rekrutacja UWM,
ul. Oczapowskiego 12b
10-719 Olsztyn
na kopercie dopisz kierunek studiów, na który składasz dokumenty

  1. Regularnie loguj się do systemu IRK – znajdziesz tam wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym
  2. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat „zakwalifikowany”– dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata  wymagane dokumenty (osobiście lub wyślij pocztą na adres: Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn – na kopercie podaj  nazwę kierunku studiów, na który  składasz dokumenty)

Termin składania dokumentów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:

  • stacjonarne do 25 lipca 2024 r. do godziny 15.00 w Punkcie Obsługi Kandydata
  • niestacjonarne do 31 lipca 2024 r. do godziny 15.00 w Punkcie Obsługi Kandydata

Termin składania dokumentów na studia drugiego stopnia:

  • stacjonarne i niestacjonarne do 31 lipca 2024 r. do godziny 15.00 w Punkcie Obsługi Kandydata