PORTAL REKRUTACYJNY

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna musi być wpłacona przez kandydata na indywidualny numer konta stworzony dla tego kandydata i wynosi na rok akademicki 2024/2025:

  • 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki: sztuki wizualne, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.
  • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów 

Wysokość należności z tytułu rekrutacji można sprawdzić na swoim indywidualnym koncie w IRK: w zakładce Płatności.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej za jeden lub więcej kierunków studiów w przypadku:

  • braku zapisu w systemie IRK na kierunek studiów
  • rejestracji na mniej kierunków studiów niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UWM
  • gdy kandydat nie został wzięty pod uwagę w procesie kwalifikacji z powodu wniesienia i zaksięgowania opłaty po terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji
  • gdy kierunek studiów nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów