Wczytywanie strony...

Bezpieczeństwo i higiena pracy Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Podyplomowe studia Bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane są do osób zainteresowanych pracą w służbie bhp. Ich celem jest nadanie kwalifikacji w dziedzinie bhp zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. Prowadzenie studiów podyplomowych BHP przez katedrę UNESCO UWM w Olsztynie jest zatwierdzone decyzją Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego nr DSS-2-ML-624-40A/08. Nabory na studia prowadzone są dwa razy w roku w miesiącach: lutym i wrześniu. Do czerwca 2014r. zrealizowano osiemnaście edycji studiów. Na program studiów składa się 275 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach 18 przedmiotów. Organizacja zajęć obejmuje 16 zjazdów sobotnio – niedzielnych (średnia częstotliwość zjazdów - 2 zjazdy w miesiącu), które prowadzone są w budynkach Wydziału Nauk Społecznych, (ul. Szrajbera 11, ul. Prawocheńskiego 13, ul. Żołnierska 14) oraz Wydziału Nauk Medycznych (ul. Żołnierska 14C). Na potrzeby studiów podyplomowych zakupiony został specjalistyczny program komputerowy Vademecum BHP, wspomagający proces zarządzania bhp w przedsiębiorstwach. Cykl studiów kończy napisanie pracy końcowej i egzamin. Podyplomowe studia Bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone przez Katedrę UNESCO UWM w Olsztynie Program studiów 1. Podstawy prawne ochrony pracy - 40 godz. 2. Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy - 20 godz. 3. Czynniki fizyczne zagrażające człowiekowi w środowisku pracy - 10 godz. 4. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy - 10 godz. 5. Czynniki biochemiczne zagrażające człowiekowi w środowisku pracy-15 godz. 6. Awarie elektryczne - 10 godz. 7. Awarie mechaniczne - 10 godz. 8. Awarie chemiczne - 10 godz. 9. Zagrożenia pożarowe - 10 godz. 10. Środki ochrony indywidualnej - 8 godz. 11. Choroby zawodowe i pierwsza pomoc przedlekarska - 15 godz. 12. Metody pracy służb BHP - 8 godz. 13. Metodyka nauczania BHP - 20 godz. 14. Komputerowe wspomaganie zarządzaniem BHP - 30 godz. 15. Kreowanie relacji międzyludzkich w zakładzie pracy - 15 godz. 16. Ocena ryzyka zawodowego - 12 godz. 17. Dokumentacja powypadkowa - 12 godz. 18. Seminarium dyplomowe - 20 godz. RAZEM 275 godz.

Zasady kwalifikacji

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać absolwent/ka posiadający/a tytuł magistra, licencjata lub inżyniera. Wymagane dokumenty biorące udział postępowaniu rekrutacyjnym: •podanie skierowane do Kierownika Studiów •odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych licencjackich, magisterskich lub inżynierskich •dwie fotografie

Miejsce ogłoszenia wyników

informacja e-mailowa na konto wskazane przez uczestnika postępowania rekrutacyjnego

Wysokość czesnego

wysokość czesnego 3400 zł. z możliwością rozłożenia na raty

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.