Wczytywanie strony...

Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii Wydział Nauk Technicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Kierownik - dr inż. Jerzy Jaworski

Sekretarz - mgr inż. Bogusława Krezymon, bognak@uwm.edu.pl tel. (89) 5233603

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, głównie dla pracowników zajmującej się zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, ale również dla osób zamierzających samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. pracownicy służby bhp zatrudnieni na stanowiskach specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mają obowiązek posiadać wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, albo ukończyć studia podyplomowe w tym zakresie.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o złożone dokumenty: podanie, odpis dyplomu ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie

Miejsce ogłoszenia wyników

Informacja przesłana e-mailem

Wysokość czesnego

3 200

Dodatkowe informacje

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/keie/studia-podyplomowe.html

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.