Wczytywanie strony...

Coaching menedżerski Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Koncepcja proponowanych studiów podyplomowych opiera się na nowoczesnych narzędziach pozwalających na poznanie własnych zasobów, rozwój umiejętności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia głównie w organizacjach. W ramach studiów ujęto zagadnienia z zakresu coachingowego stylu zarządzania, zwrócono szczególną uwagę na znaczenie i role menedżera w funkcjonowaniu firm, mając na względzie przede wszystkim relacje interpersonalne.

Przedmioty i godz. -ilość godz. studiów 200 godz. + 50 godz. praktyki -przedmioty: Teoria coachingu, Trening interpersonalny, Kompetencje coacha, Kształtowanie relacji coachingowej- kontrakt, interakcja, Komunikacja interpersonalna w coachingu, Motywacja w coachingu, Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w coachingu, Przywództwo w organizacji, Nurty i nowe podejścia w coachingu , Coaching grupowy, Programy akredytacyjne coachów, Uwarunkowania organizacyjne procesu coachingowego, Etyka w pracy coacha, Mentoring w coachingu,

Cel studiów

 • rozwinięcie przez Słuchaczy kompetencji coacha zgodne ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation),
 • zdobycie przez Słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:
 • - kluczowych umiejętności coacha określonych przez ICF,

  - posługiwania się profesjonalnymi narzędziami, metodami, technikami stosowanymi w coachingu,

  - prowadzenia profesjonalnego coachingu,

  - wykorzystania coachingu w różnych obszarach – biznesie, pracy zespołowej, w życiu prywatnym,

  - intensywny, własny rozwój Słuchaczy.


 •  

Kadra dydaktyczna

Kadrę stanowią eksperci, praktycy, profesorowie UWM, trenerzy biznesu i certyfikowani coachowie, m.in.:

Dariusz Niedziecki - coach ICF, konsultant neuroprzywództwa, trener biznesu

Katarzyna Bryczkowska - coach ICF, trener biznesu, przedsiębiorca

prof. Ryszard Walkowiak- specjalista od zasobów ludzkich, Urszula Sadomska- coach ICF, Dr Waldemar Kozłowski - coach trener biznesu, wykładowca UWM

Prof. UWM Konrad Turkowski - wykładowca, przedsiębiorca, ekspert

Adresaci studiów

Studia podyplomowe kierowane są do:

- menedżerów wszystkich szczebli,

- przedsiębiorców i właścicieli firm,

- pracowników działów personalnych,

- osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników w organizacji,

- osób mających kontakt z klientem,

- doradców zawodowych, trenerów i konsultantów, 

- specjalistów i ekspertów różnych branż, 

- aktualnych i przyszłych coachów, 

- pedagogów i psychologów, 

- osób nastawionych na samorozwój, zdobywanie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie osiągania celów osobistych i zawodowych.

Organizacja studiów

Zajęcia odbywać się będą od października do lipca. Zajęcia organizowane są w formie zjazdów weekendowych (soboty-niedziele najczęściej 2 razy w miesiącu. 

Warunkiem zaliczenia studiów są:

- obecność i aktywność na zajęciach, warsztatach,

- zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów,

- napisanie i obrona pracy końcowej.

Kontakt dr Waldemar Kozłowski 604469001- kierownik studiów Anida Micińska - 089 523 4463- sekretarz Zapisy na studia do 30.10.2017r

Zasady kwalifikacji

Kandydaci na studia ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym- wydruk z IRK b) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, c) kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku braku nr PESEL kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, d) 1 fotografię o wym. 35x45 mm bez nakrycia głowy , na jasnym tle- podpisane na odwrocie. - dostarczenie w.w. dokumentów na adres UWM WNE Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej 10-719 Olsztyn ul.Oczapowskiego 4, pok. 317 w godz. 8.00- 13.00 lub emailem: wkozlowski@xl.wp.pl

Wysokość czesnego

Całkowita odpłatność za studia wynosi 4300 zł - płatne do 30.10.2017 (możliwość rozłożenia na 2 raty - 2150 zł/semestr - płatne do 30.10.2017 oraz do 28.02.2018r w wyjątkowych sytuacjach na 4 raty). Czesne obejmuje materiały dydaktyczne i pomoce naukowe oraz kawę i herbatę podczas zajęć.

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.