Wczytywanie strony...

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV Wydział Nauk Technicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Kierownik - dr inż. Jerzy Jaworski

Sekretarz - mgr inż. Bogusława Krezymon, bognak@uwm.edu.pl  tel. (89) 5233603)

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni o kierunkach technicznych lub pokrewnych, których obecna lub przyszła praca zawodowa związana jest z procesami produkcyjnymi na etapie projektowania, wytwarzania bądź eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Są one szczególnie polecane szefom produkcji, kierownikom wydziałów, dyrektorom technicznym, projektantom urządzeń technicznych oraz osobom odpowiedzialnym za prawidłową gospodarkę energetyczną zakładu, ochronę przeciwporażeniową i ochronę odgromową oraz eksploatację urządzeń elektroenergetycznych z urządzeniami dźwigowymi włącznie. Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z wybranych zagadnień miernictwa elektrycznego, podstaw elektrotechniki, maszyn i napędu elektrycznego, sieci i instalacji elektrycznych, urządzeń dźwignicowych, systemu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania wyrobów, bezpieczeństwa i organizacji prac elektroenergetycznych, ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz przepisów budowy i eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV. Tematyka zajęć laboratoryjnych obejmuje pomiary w obwodach prądu stałego i przemiennego, badania i pomiary elektroenergetyczne, pomiary i ocenę stanu oświetlenia elektrycznego oraz pomiary i ocenę zagrożenia stanowisk pracy polami elektromagnetycznymi.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o złożone dokumenty : podanie, odpis dyplomu ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie

Miejsce ogłoszenia wyników

Informacje przesłane e-mailem

Wysokość czesnego

3 200

Dodatkowe informacje

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/keie/studia-podyplomowe.html

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.