Wczytywanie strony...

Hortiterapia Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

Opis

Głównym celem studiów jest wykształcenie kadry terapii zajęciowej z zakresu ogrodnictwa przystosowanej do opieki i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, osób starszych oraz uzależnionych od używek poprzez pracę w ogrodzie. W programie dydaktycznym studiów podyplomowych realizowane będą zagadnienia dotyczące z zakresu nauk społecznych: edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, socjoterapii, elementów psychologii, metodologii pracy z niepełnosprawnymi, z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych: morfologii i fizjologii roślin, siedliska i czynników klimatycznych, ochrony roślin w ogrodach terapeutycznych, elementów budowy ciągów komunikacyjnych, urządzeń placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, projektowania ogrodów terapeutycznych, roślin owocodajnych w terapii zajęciowej, drzew i krzewów ozdobnych w ogrodach dla osób niepełnosprawnych, kwiatów w ogrodoterapiii, warzyw w ogrodach specjalnych, roślin przyprawowych i ziół, dekoracji kwiatowych w terapii zajęciowej, roślin doniczkowych w otoczeniu człowieka oraz zakresu nauk medycznych: rehabilitacji w ogrodoterapii i opieki medycznej pacjentów.

Zasady kwalifikacji

student powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich różnych kierunków

Miejsce ogłoszenia wyników

zawiadomienie pisemne

Wysokość czesnego

5400 zł Na wniosek studenta czesne może być podzielone na dogodne raty wpłaty prosimy kierować konto bankowe Uczelni nr 29 1030 1218 0000 0000 9113 2052 z dopiskiem 20.410.006 studia podyplomowe z Hortiterapii

Dodatkowe dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wydrukowane z IRK - oryginał lub odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (licencjat, studia inżynierskie lub wyższe magisterskie) - jedna fotografia 37 / 52 mm podpisana na odwrocie kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie jeżeli nie zostanie zebrana grupa - termin rekrutacji został przesuniety kontakt: Beata Płoszaj-Witkowska 508109060, beata.ploszaj@uwm.edu.pl

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.