Wczytywanie strony...

Ichtiologia i akwakultura Wydział Nauk o Środowisku

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich, pracujących (lub przygotowujących się do podjęcia pracy) w Polskim Związku Wędkarskim, w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w organizacjach rządowych i samorządowych zajmujących się problematyką rybacką.

Zasady kwalifikacji

Kryterium rekrutacji jest kolejność zgłoszeń do 20 października 2017 roku.

Warunki przyjęcia na studia:

- złożenie wymaganych dokumentów (formularz czyli podanie z kwestionariuszem osobowym, odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, kserokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie legitymacyjne podpisane na odwrocie)

- wniesienie opłaty za studia (nr konta: BH Oddział w Olsztynie Nr 29-1030-1218-0000-0000-9113-2052 z dopiskiem: studia podyplomowe „Ichtiologia i Akwakultura”)

Wymagana rejestracja w systemie: irk.uwm.edu.pl/sp

Termin składania zgłoszeń: od 18 sierpnia 2017 r. do 20 października 2017 r. Należy wypełnić dołączony formularz (podanie z kwestionariuszem osobowym) i przesłać na adres e-mail: katarzyna.stanczak@uwm.edu.pl

UWAGA: Podane terminy rekrutacji mogą ulec zmianieTermin składania dokumentów: od 18 sierpnia 2017 r. do 20 października 2017 r. osobiście lub listem poleconym na  adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz Studiów Podyplomowych "Ichtiologia i akwakultura"

Mgr inż. Katarzyna Stańczak

Katedra Biologii i Hodowli Ryb

Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej

ul. Warszawska 117 A

10-719 Olsztyn

tel. 89 523 47 90

Wysokość czesnego

Opłata za każdy semestr wynosi 1700 zł, możliwa jest płatność w ratach.

Dodatkowe informacje

Studia dwusemestralne w systemie niestacjonarnym (zajęcia raz w miesiącu, w soboty i niedziele). W całym okresie studiów odbędzie się 10 zjazdów dydaktycznych i dodatkowo jeden zjazd przeznaczony na obronę pracy dyplomowej. Łączna ilość godzin dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów wyniesie 160 godzin. Termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie jeżeli nie zostanie zebrana grupa - kontakt: mgr inż. Katarzyna Stańczak, tel.89 523 47 90, katarzyna.stanczak@uwm.edu.pl lub dr hab. Małgorzata Woźniak, prof UWM, tel.89 524 51 25, mawoz@uwm.edu.pl

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.