Wczytywanie strony...

Odnawialne źródła energii Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

TRWA NABÓR NA IV EDYCJĘ STUDIÓW

Zajęcia prowadzą pracownicy z 4 Wydziałów UWM: 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Nauk Technicznych, Wydział Nauk o Środowisku, Wydział Prawa i Administracji

Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy z zakresu problematyki wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej w duchu rozwoju zrównoważonego.

Charakterystyka:

Tematyka studiów podyplomowych obejmuje: zasoby energetyczne odnawialnych źródeł energii; urządzenia 

i systemy energetyki odnawialnej, kosztorysowanie, projektowanie, montaż i obsługę instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych, energetykę wiatrową i fotowoltaiczną; małą energetykę wodną; wykorzystanie energii słońca i ziemi; budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne; energię biomasy, paliwa alternatywne dla ropy z biomasy: środowiskowe aspekty pozyskiwania i konwersji biomasy (LCA), efektywność energetyczną 

i poszanowanie energii; gospodarowanie bioenergią, technologie energetyczne wykorzystujące materiały odpadowe, regulacje prawne, zarządzanie i rachunek ekonomiczny w ekoenergetyce.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych „Odnawialne Źródła Energii” posiadają wiedzę umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu odnawialnych źródeł energii w tym: ekoenergetyki, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, agroeneretyki, technologii wytwarzania rolniczych surowców energetycznych oraz biologicznych i termochemicznych procesów konwersji biomasy i odpadów do wtórnych nośników energii i paliw; zaawansowanych technologii wykorzystania energii słonecznej, wiatru, wody i geotermalnej; kosztorysowania, projektowania, montażu i obsługi instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych, zarządzania i finansowania OZE.

Absolwent Studiów Podyplomowych zdobywa nową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w: szkolnictwie stopnia średniego; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w firmach związanych z gospodarką energią; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku odnawialnych źródeł energii; we własnej firmie z zakresu, usług, wytwarzania i dystrybucji energii z OZE.

Zasady kwalifikacji

O uczestnictwo mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów).O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK. Po zakwalifikowaniu na Studia Podyplomowe do sekretariatu studiów (Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, 10-724 Olsztyn, Pl.Łódzki 3, pok.410) należy dostarczyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, kserokopię dowodu osobistego - str. 1,2.

Miejsce ogłoszenia wyników

System IRK; Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Pl. Łódzki 3, 10-724 Olsztyn, sekretariat (pok. 410)

Wysokość czesnego

Odpłatność za dwa semestry 3 900 zł płatna jednorazowo lub w 2ratach (przed rozpoczęciem I-go semestru – 2000 zł, przed rozpoczęciem II-go semestru – 1900 zł).

Dodatkowe informacje

Informacji udziela: dr inż. Monika Makowska tel. 089 5234880, oze@uwm.edu.pl, khrin@uwm.edu.pl

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.