Wczytywanie strony...

Jesteś tutaj

Prawo pracy Wydział Prawa i Administracji

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Kierownik –  dr hab. Piotr Prusinowski

Sekretarz – mgr Katarzyna Humińska, kasia.wpia@gmail.com  tel. (89)5246493

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej, w tym osób odpowiedzialnych za implementację i stosowanie europejskiego prawa pracy.

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz praktycy na co dzień stosujący prawo pracy (Sędziowie Sadu Najwyższego, Sędziowie Sądu Okręgowego i Rejonowego, Pracownicy ZUS) .

Zdobyte przez lata doświadczenia pozwoliły na przygotowanie programu zajęć, w ramach którego słuchacze uzyskują dostęp do wszystkich najważniejszych informacji z zakresu prawa pracy, przydatnych do wykorzystania w praktyce zawodowej. Prawo pracy prezentowane jest w szerokiej perspektywie uwzględniającej najnowsze orzecznictwo sądowe.

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji: Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane wykształcenie kandydata: ukończone studia wyższe (magisterskie, licencjackie)

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, (wydrukowane z systemu IRK)
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • fotografia o wymiarach 35x45 mm.


  •  

Organizacja zajęć:   zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w soboty (w godz. 8.00-16.00) i niedziele(8.00-14.30), średnio co 2 tygodnie (10 zjazdów).

Warunki ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem oraz złożenie egzaminu końcowego.

Dokument uzyskiwany po ukończeniu studiów:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wysokość czesnego

Czesne: 3000 zł (za rok); Możliwość płatności w 2 lub 6 ratach + 30 zł świadectwo (płatne na zakończenie studiów podyplomowych na poniższe konto). Płatności można dokonać jednorazowo do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć lub na wniosek Uczestnika (na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z UWM umowę o płatnościach) w 2 ratach po 1500 zł ewentualnie w 6 ratach w terminach wskazanych w umowie: a) I rata – w kwocie 500 zł b) II rata w kwocie 500 zł c) III rata w kwocie 500 zł d) IV rata w kwocie 500 zł e) V rata w kwocie 500 zł f) VI rata w kwocie 500 zł.

Dodatkowe informacje

Wydział Prawa i Administracji ul. Warszawska 98 10-702 Olsztyn 89 524 64 93, 89 524 64 70 Szczegółowy program studiów na stronie wydziałowej: http://wpia.uwm.edu.pl

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.