Wczytywanie strony...

Prawo zamówień publicznych Wydział Prawa i Administracji

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Kierownik –  dr  Maciej Lubiszewski, m.lubiszewski@uwm.edu.pl

Sekretarz – mgr Zoryna Szmalc, zoryna.szmalc@uwm.edu.pl  tel. (89)5246431

Studia przeznaczone są do osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych zarówno w podmiotach zobowiązanych do realizacji zamówień (np. organy administracji rządowej i samorządowej, podmioty gospodarcze z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, podmioty korzystające ze środków publicznych, państwowe i komunalne jednostki organizacyjne prowadzące działalność o charakterze użyteczności publicznej, samodzielne publiczne zakłady opieki itp.) jak i osób odpowiedzialnych u potencjalnych oferentów za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne (np. podmioty gospodarcze zainteresowane realizacją zamówień publicznych, banki itp.). Studia przeznaczone są przede wszystkim dla kadry zarządzającej, pracowników instytucji publicznych, a także dla osób reprezentujących przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne – posiadających wyższe wykształcenie, bez względu na kierunek studiów.

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji: Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane wykształcenie kandydata: ukończone studia wyższe (magisterskie, licencjackie)

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK),
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • fotografia o wymiarach 35x45 mm.


  •  

Organizacja zajęć:   zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

Warunki ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem oraz złożenie egzaminu końcowego.

Dokument uzyskiwany po ukończeniu studiów:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wysokość czesnego

Czesne: 3200 zł (za rok); Możliwość płatności w 2 lub 6 ratach + 30 zł świadectwo (płatne na zakończenie studiów podyplomowych na poniższe konto). Płatności można dokonać jednorazowo do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć lub na wniosek Uczestnika (na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z UWM umowę o płatnościach) w 2 ratach po 1600 zł ewentualnie w 6 ratach w terminach wskazanych w umowie: a) I rata – w kwocie 600 zł b) II rata w kwocie 500 zł c) III rata w kwocie 500 zł d) IV rata w kwocie 600 zł e) V rata w kwocie 500 zł f) VI rata w kwocie 500 zł.

Dodatkowe informacje

Wydział Prawa i Administracji ul. Warszawska 98 10-702 Olsztyn 89 524 64 31, 89 524 64 70 Szczegółowy program studiów na stronie wydziałowej: http://wpia.uwm.edu.pl/zamowienia/

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.