Wczytywanie strony...

Produkcja rolnicza i ogrodnicza Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Kierownik: dr hab. Jan Kopytowski, prof. UWM tel.: 089 523 34 03

Sekretarz: dr Karol Wysocki  karol.wysocki@uwm.edu.pl  tel.: 501 039 068, 089 523 34 50, 523 43 95, 

2 semestry, całkowity koszt 2900 zł!!!

Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli zainteresowanym osobom spełnić wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych rolniczych (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku).

Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby bezpośrednio pracujące w otoczeniu rolnictwa, ale także nauczyciele przedmiotów związanych z rolnictwem pracujący w szkolnictwie lub osoby zamierzające nabyć ziemię czy przejąć gospodarstwo po rodzicach- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U.2012.0.109).

W programie dydaktycznym realizowane będą zagadnienia z następujących przedmiotów:

 • Agrometeorologia
 • Organizacja produkcji rolniczej i zarządzanie w agrobiznesie
 • Ochrona roślin
 • Gleboznawstwo z elementami geologii 
 • Mikrobiologia w rolnictwie i ogrodnictwie
 • Trwałe użytki zielone 
 • Technologie uprawy roślin rolniczych
 • Rośliny ozdobne 
 • Rośliny przyprawowe 
 • Technologia uprawy roślin warzywnych
 • Technologia uprawy roślin sadowniczych 
 • Rozmnażanie roślin (szkółkarstwo) 
 • Produkcja zwierzęca
 • Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich

Studia trwają 2 semestry, zjazdy organizowane są w systemie sobota-niedziela co 2-3 tygodnie.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje w zakresie produkcji rolniczej i ogrodniczej, jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności (na poziomie: licencjat, studia inżynierskie lub wyższe magisterskie).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

rejestracja z systemie IRK oraz wygenerowanie stosownych dokumentów

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

kwestionariusz osobowy

oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów

jedna fotografia 37 / 52 mm podpisana na odwrocie

kserokopia dowodu osobistego

Organizacja zajęć:   zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

Warunki ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem

Dokument uzyskiwany po ukończeniu studiów:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadające kwalifikacje rolnicze.

Wysokość czesnego

Czesne: 2900 (łącznie za 2 semestry); Możliwość płatności w 2 lub 4 ratach + 30 zł świadectwo (płatne na zakończenie studiów podyplomowych na poniższe konto). Płatności można dokonać jednorazowo do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć lub na wniosek Uczestnika (na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z UWM umowę o płatnościach) w 2 ratach po 1450 zł ewentualnie w 4 ratach w terminach wskazanych w umowie: a) I rata – w kwocie 750 zł b) II rata w kwocie 700 zł c) III rata w kwocie 750 zł d) IV rata w kwocie 700 zł. Numer konta do wpłat: 77 1030 1986 2800 0000 2041 0022, z dopiskiem: numer subkonta: 20.410.022. Dowód opłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd

Dodatkowe informacje

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Katedra Ogrodnictwa, ul. Prawocheńskiego 21 10-957 Olsztyn tel.: 089 523 34 03; 089 523 34 50; 089 523 43 95 Termin rozpoczęcia zajęć może ulec zmianie. Zajęcia rozpoczną się po zebraniu minimalnej liczby uczestników

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.