Wczytywanie strony...

Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności o zasadach prowadzenia rachunkowości w polskich podmiotach gospodarczych. Nabyte umiejętności pozwolą na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych za pośrednictwem biura rachunkowego oraz efektywne konkurowanie na rynku pracy w ramach własnej działalności gospodarczej.

Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:

  • zainteresowanych problematyką rachunkowości podmiotów gospodarczych,
  • pragnących rozpocząć pracę w biurze rachunkowym,
  • przygotowujących się do samodzielnego prowadzenia usługowego biura rachunkowego,
  • menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami w oparciu o rachunek ekonomiczny.

Ukończenie studiów uprawnia do usługowego prowadzenia biura rachunkowego.

Program zajęć obejmuje 230 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-15:15. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty rachunkowości finansowej, rachunkowość zarządczą i podatkową, zamówienia publiczne,  rynek finansowy, analizę finansową, zastosowanie komputera w rachunkowości, ubezpieczenia społeczne, prawo gospodarcze, controlling, wycenę nieruchomości, podstawy marketingu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego w formie krótkiego testu pisemnego oraz zaliczenia ustnego.

Kierownik studiów:

dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia i kierunku. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym (wydrukowane z systemu IRK),

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

- 1 zdjęcie legitymacyjne

- kserokopia dowodu osobistego

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 

Dodatkowych informacji udziela:  Urszula Dumalska – sekretarz studiów

Katedra Rachunkowości, ul. Oczapowskiego 4, pok. 305, 10-719 Olsztyn

tel. (89) 523-47-36, e-mail: zakrach@uwm.edu.pl

Wysokość czesnego

Opłata za studia wynosi 4000 zł. nr konta: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 03 1030 1986 2800 0000 2241 0039 z dopiskiem Rachunkowość 22.410.039

Dodatkowe informacje

Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za studia na dwie raty po 2000 zł.

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.