Wczytywanie strony...

Rolnictwo ekologiczne Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

UWAGA!! przedłużono terminy zapisów na III edycję.

TRWA NABÓR na III edycję  2017/2018

 

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnego kierunku i poziomu wykształcenia (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie) 

 

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje rolnicze zgodnie z art.4.1 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Cel

Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z działań „PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”.

Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczowi na poznanie zasad i metod produkcji rolniczej, nadzoru jakościowego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych - ekologicznych oraz wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko.

Absolwent będzie też przygotowany do przystąpienia do egzaminu pozwalającego zdobyć uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora rolnictwa ekologicznego.

Studia trwają 2 semestry, zjazdy tylko w sobota-niedziela, co około 2-3 tygodnie (w sumie 12 zjazdów, 247 godzin). Zajęcia realizowane są w soboty do wieczora, a w niedziele do 14-15tej. 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne” ma przygotowanie do podjęcia pracy w administracji, usługach oraz doradztwie rolniczym i ogrodniczym  w zakresie rolnictwa ekologicznego. Zna wymogi prawne regulujące produkcję ekologiczną. Będzie przygotowany do przystąpienia do egzaminu w celu nabycia uprawnień  do pełnienia funkcji inspektora rolnictwa ekologicznego.

Absolwent studiów podyplomowych ,,Rolnictwo ekologiczne” jest specjalistą w zakresie ekologicznej produkcji rolniczej i ogrodniczej wpisanym do zbioru zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r. poz. 1145) pod symbolami: „2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni”.

Posiada on praktyczne przygotowanie do zorganizowania od podstaw oraz samodzielnego prowadzenia gospodarstwa według zasad systemu ekologicznego, zarówno na poziomie produkcji jak i dystrybucji wytworzonych w nich produktów. Potrafi wykorzystać najnowsze osiągnięcia techniki i agrotechnologii w celu zwiększenie intensywności gospodarstwa ekologicznego. Wie jak gospodarowanie wg zasad rolnictwa  ekologicznego wpływa na równowagę w środowisku naturalnym, jakość wytworzonych surowców roślinnych oraz kondycję i zdrowie ludzi i zwierząt. Posiada podstawowy zasób wiedzy na temat przetwórstwa surowców ekologicznych.

Wykaz głównych treści (przedmioty) -  w kolorze niebieskim to treści wymagalne przez ARiMR, które pozwalaja spełnić minimalne wymagania dot. kwalifikacji rolniczych.

Technologie produkcji rolniczej

Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym

Gospodarowanie na użytkach zielonych

Uprawa roli  i płodozmian w rolnictwie ekologicznym

Chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym

Pasze i żywienie zwierząt

Ekologiczne i mikrobiologiczne podstawy produkcji rolniczej       

Systemy rolniczego gospodarowania i konwersja gospodarstw na rolnictwo ekologiczne

Żyzność  i urodzajność gleb oraz gospodarka nawozowa w rolnictwie ekologicznym

Ekologiczna produkcja owoców i warzyw

Przepisy  prawne i programy rolno-środowiskowe

Kontrola i bezpieczeństwo produkcji żywności ekologicznej

Rachunkowość rolnicza i marketing artykułów rolnych

Zajęcia terenowe

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnego kierunku (licencjat, studia inżynierskie lub magisterskie).

Liczy sie kolejność zgłoszeń.

Terminy egzaminów

Bez egzaminów wstępnych

Miejsce ogłoszenia wyników

Katedra Agroekosystemów, sekretariat

Wysokość czesnego

Opłata za całe studia: 3800 zł. Na wniosek studenta czesne może być podzielone na raty (maksymalnie 6 rat).

Dodatkowe dokumenty

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wydrukowane z IRK; oryginał lub odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (licencjat, studia inżynierskie lub wyższe magisterskie); jedna fotografia 35/45 mm podpisane na odwrocie; kserokopia dowodu osobistego Wyżej wymienione dokumenty proszę przesyłać na adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Agroekosystemów, 10-718 Olsztyn, Pl. Łódzki 3, dopisek: "Studia podyplomowe Rolnictwo ekologiczne"

Dodatkowe informacje

Termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie jeżeli nie zostanie zebrana grupa. Wyczerpujące informacje udzielają: Marzena Michalska tel. 89 523 48 27 Arkadiusz Stępień: tel.89 523 32 66 email: arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl; Maria Wanic tel. 89 523 48 39;

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.