Wczytywanie strony...

Socjoterapia Wydział Nauk Społecznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Studia trwają 2 semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Absolwent studiów podyplomowych Socjoterapii UWM w Olsztynie uzyskuje kwalifikacje socjoterapety - zawód socjoterapeuty. W trakcie studiów realizowanych jest 360 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych (w tym 180 godzin warsztatów i 45 godzin treningu interpersonalnego oraz 50 godzin praktyk). Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, posługiwania się wieloma technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach; zdobycie i udoskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, prowadzenia grup socjoterapeutycznych, doskonalenie własnego stylu pomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym. Studia nastawione są przede wszystkim na zdobycie umiejętności praktycznych – zgodnie z wymogami współczesnego europejskiego rynku pracy.

Zasady kwalifikacji

kolejność zgłoszeń

Uczestnicy studiów: osoby z wykształceniem licencjackim i magisterskim, m.in. pedagodzy szkolni, nauczyciele, psycholodzy, terapeuci, kuratorzy, pracownicy służb społecznych Możliwość zatrudnienia: m.in. szkoły, świetlice (szkolne, środowiskowe, socjoterapeutyczne), MOPSy, kluby integracji społecznej, grupy pomocowe, ośrodki uzależnień, ośrodki wychowawcze, poradnie socjoterapeutyczne, placówki resocjalizacyjne i inne. Kierownik studiów: prof. dr hab. Andrzej Olubiński; prof. zw. Obsługa administracyjna: Justyna Bieńkowska, justyna.bienkowska@uwm.edu.pl 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14 p. 15 tel. (89) 524 62 27

Wysokość czesnego

4500 zł (2250 zł za semestr) - możliwość rozłożenia na raty

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty: wydrukowany kwestionariusz osobowy z systemu IRK, podanie o przyjęcie na studia, oryginalny odpis dyplomu, zdjęcie, xero dowodu osobistego Dokumenty można złożyć drogą pocztową lub osobiście w pokoju nr 15, Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn

Dodatkowe informacje

Absolwent Studiów Podyplomowych Socjoterapii posiada kwalifikacje w zawodzie socjoterapeuty.

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.