Wczytywanie strony...

Żywienie człowieka i dietetyka Wydział Nauki o Żywności

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Zakres studiów podyplomowych „Żywienie człowieka i dietetyka” obejmuje przedstawienie najnowszej wiedzy związanej z żywieniem człowieka i dietetyką. Idea utworzenia studiów podyplomowych „Żywienie człowieka i dietetyka” powstała na skutek obserwacji dynamicznego rozwoju usług rekreacyjnych, rewitalizacyjnych i leczniczych, bazujących w dużym stopniu na profesjonalnych usługach żywieniowych połączonych z dietoterapią, który stworzył potrzebę kształcenia osób posiadających zgodną z aktualnym rozwojem nauki wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób dietozależnych, w tym: (i) edukatorów zdolnych do promowania wysoko wyspecjalizowanej kadry średniego szczebla, (ii) profesjonalistów odpowiedzialnych za planowanie i nadzór żywienia zbiorowego przeznaczonego dla ludzi zdrowych i chorych oraz (iii) osób zdolnych do prowadzenia indywidualnego poradnictwa żywieniowego. Efektem kształcenia jest opanowanie przez absolwentów wiedzy i umiejętności związanych z żywieniem człowieka zdrowego i chorego niezbędnych do prowadzenia profesjonalnych usług żywieniowych połączonych z dietoterapią.

Zasady kwalifikacji

Studia są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych (ze stopniem inżyniera, licencjata lub magistra). Wymagane dokumenty: - Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe; - Kwestionariusz osobowy; - Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; - Kserokopia dowodu osobistego; - Fotografia (1 sztuka). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce ogłoszenia wyników

Informacje przesłane e-mailem

Wysokość czesnego

Koszt studiów wynosi 5400 zł (za trzy semestry) z możliwością rozłożenia na 3 raty po 1800 zł każda płatne przed rozpoczęciem kolejnego semestru + opłata za świadectwo 30 zł (płatna w trzecim semestrze).

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://zywieniepodyplomie.republika.pl Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Małgorzata Anna Słowińska, Katedra Żywienia Człowieka, ul. Słoneczna 45F, 10-718 Olsztyn, tel. 89 5233270, 89 5233673

Logo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.