Wczytywanie strony...

  • #InterdyscyplinarneStudiaStrategiczne

Studia przygotowują absolwentów do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez rozwijanie umiejętności takich jak: praca zespołowa, formułowanie merytorycznych argumentów, uwrażliwianie na konieczność przestrzegania norm etycznych w życiu społecznym i politycznym. Celem kształcenia jest kształtowania wysokich kompetencji o charakterze: administracyjnym, menedżerskim, społecznym, socjotechnicznym, kreatywnym, komunikacyjnym i negocjacyjnym.

Absolwenci Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych będą przygotowani do pracy w organach doradczych oracz w strukturach administracji publicznej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Absolwenci znajdą zatrudnienie również przy realizacji zadań administracyjnych, organizacyjnych (menedżerskich), w obszarze związanym z obronnością oraz różnymi aspektami związanymi z bezpieczeństwem państwa.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA- MAGISTERSKIE stacjonarne (4 semestry)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

 


WYDZIAŁ:

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Adres:

ul. Kurta Obitza 1

10-725 Olsztyn

Numery telefonów

do kontaktów z kandydatami:

Tel. 89 524 63 07

E-mail do kontaktów z kandydatami:

dziekan1.human@uwm.edu.pl

strona internetowa:

http://www.uwm.edu.pl/human/

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.