Wczytywanie strony...

  • #Turystyka i rekreacja
Kierunek Turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia (magisterskie), proponuje interdyscyplinarny program studiów, który przygotowuje absolwentów do podejmowania różnorodnych wyzwań w sferze działalności turystycznej i rekreacyjnej, nie tylko na terenie naszego kraju, ale również poza jego granicami. Absolwenta kierunku cechuje uniwersalność i wszechstronność posiadanej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Umiejętności i kompetencje zdobyte podczas realizacji treści kształcenia na drugim stopniu studiów kierunku Turystyka i rekreacja pozwolą jego absolwentom rozwijać i unowocześniać polską branżę turystyczną i rekreacyjną oraz skutecznie konkurować na europejskim i światowym rynku pracy. Jednym z najważniejszych celów kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy nie tylko na stanowiskach  szeregowych, ale również kierowniczych. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom podjęcie pracy w branży turystycznej na stanowiskach menadżerskich.  Absolwenci będą także przygotowani do podjęcia nauki na studiach trzeciego stopnia, gdyż studia drugiego stopnia przygotowują ich do podjęcia aktywności naukowo-badawczej w obszarze zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni turystycznej.

 

studia drugiego stopnia – magisterskie, 4 semestry, stacjonarne  

zakres: bez zakresu

  • TURYSTYKA I REKREACJA

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia >>

 

Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Nauk o Środowisku

 

Adres:

ul. Michała Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Numery telefonów
do kontaktów z kandydatami:

tel. 89 523 34 21

fax. 89 523 36 51

E-mail
do kontaktów z kandydatami:

e-mail: wnos-dziekanat@uwm.edu.pl

 

strona internetowa i facebook:

www.wnos.uwm.edu.pl

https://www.facebook.com/uwm.wnos/

 

 

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.