PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Ekonomicznych

Audyt i kontrola wewnętrzna

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 4 300 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 220
ECTS: 30
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Program zajęć obejmuje 220 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:15.

Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek sektora finansów publicznych, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, case study oraz warsztatów indywidualnych i grupowych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.

Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego, zarządzanie ryzykiem, tematykę kontroli (zarządczej, finansowej, wewnętrznej),  audyt systemów informatycznych, a także obszary priorytetowe z punktu widzenia zadań audytowych: zamówienia publiczne, rachunkowość (z ukierunkowaniem na audyt finansowy), finanse publiczne oraz system funduszy unijnych.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Informacje dodatkowe

Studia objęte są patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Kierownik nadzorujący

dr Marek Siemiński

Kierownik merytoryczny

dr Anna Bartoszewicz

Sekretarz

mgr Magdalena Janczyło
Wydział Nauk Ekonomicznych ul. Oczapowskiego 4, pok. 09, 10-719 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!