PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Technicznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 3 200 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 160
ECTS: 60
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym 10. zjazdów, w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest 16 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co  cztery tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Obrona pracy końcowej.

Kierownik studiów

dr Michał Duda

Sekretarz

mgr Joanna Chrząstek
Wydział Nauk Technicznych ul. M. Oczapowskiego 11, pokój: E 202, Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!