PORTAL REKRUTACYJNY
Wydział Nauk Ekonomicznych

Coaching menedżerski

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Wysokość czesnego: 5 000 zł
Liczba godzin dydaktycznych: 260
ECTS: 37
image
image

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym – sobota i niedziela (12 zjazdów – rocznie), średnio zjazdy raz  lub  dwa  razy  w  miesiącu.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów, przeprowadzenie 30 sesji coachingowych oraz napisanie pracy końcowej.

Informacje dodatkowe

Podstawową formą prowadzenia zajęć są warsztaty, jak również wykład oraz ćwiczenia.

Kierownik nadzorujący

dr Marek Siemiński

Kierownik merytoryczny

dr Waldemar Kozłowski

Sekretarz

mgr Magdalena Janczyło
Wydział Nauk Ekonomicznych ul. Oczapowskiego 4, pok. 09, 10-719 Olsztyn
image
image
image

Zapisz się na studia!