Wczytywanie strony...

Integrowana produkcja i ochrona roślin Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Celem procesu dydaktycznego jest pogłębienie wiedzy w zakresie integrowanej produkcji roślinnej z uwzględnieniem nawożenia i ochrony roślin. Ukończenie studium daje możliwość prowadzenia szkoleń rolników w tym zakresie oraz wdrożenie do aktualnych przepisów prawnych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu integrowanej produkcji (IP) [Roz. MRiRW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin(Dz. U. Nr 256, poz. 1721)]. Program dydaktyczny obejmuje zagadnienia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego doradcy z zakresu integrowanej produkcji i ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia produkcji roślinnej w systemie integrowanym oraz uzyskują kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu integrowanej produkcji roślinnej i integrowanej ochrony roślin. Absolwenci mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Młodego Rolnika. Obsada kadrowa: Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych WRiL UWM w Olsztynie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Ochrony Roślin PIB, Instytutu Praktycznego Sadownictwa oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin. Forma zakończenia studiów podyplomowych: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podstawie uzyskanych zaliczeń z egzaminów (pisemnych, ustnych) oraz zaliczeń pisemnych z przedmiotów przewidzianych z programie studiów podyplomowych.

Zasady kwalifikacji

Słuchaczami Studiów Podyplomowych Integrowana produkcja i ochrona roślin   mogą być wykładowcy, instruktorzy, doradcy, a także pracownicy administracji państwowej i samorządowej, pracownicy firm fitofarmaceutycznych, rolnicy oraz inni zainteresowani legitymujący się dyplomami ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.
Ważne: Dokumenty aplikacyjne podanie i kwestionariusz: wydruk z IRK, zdjęcie należy przesłać w formie elektronicznej na adres: marta.damszel@uwm.edu.pl (na pierwszym zjeździe dostarczyć oryginały). Czas rekrutacji zależy od liczby zakwalifikowanych uczestników.

Wysokość czesnego

pełna opłata 3400 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Dodatkowe informacje

kontakt Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej pokój 108F, ul. Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn, 089 523 37 81 - kierownik prof. Bożena Kordan, 089 523 45 46, marta.damszel@uwm.edu.pl - sekretarz studiów

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.