Wczytywanie strony...

Administracja  Wydział Prawa i Administracji

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Opis

Kierownik –  dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM

Sekretarz – mgr Iwona Wodzińska ; tel. (89) 524 64 30; e-mail: iwona.wodzinska@uwm.edu.pl

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej – rządowej i samorządowej – posiadających wyższe wykształcenie, bez względu na kierunek studiów. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy niezbędnej dla pracownika administracji publicznej zajmującego bądź ubiegającego się o stanowisko kierownicze albo samodzielne. Program obejmuje zagadnienia konstytucyjnych podstaw ustroju RP, administracji publicznej, procedur administracyjnych, prawa pracy urzędniczego, finansów publicznych. Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu wykładanych dyscyplin wpływających na poszerzanie wiedzy zawodowej i wykorzystania jej w praktycznym funkcjonowaniu.

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji: Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane wykształcenie kandydata: ukończone studia wyższe (magisterskie, licencjackie)

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, (wydrukowane z systemu IRK)


  •  

Organizacja zajęć:

  zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

Warunki ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem oraz egzamin testowy z toku studiów

Dokument uzyskiwany po ukończeniu studiów:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wysokość czesnego

Czesne: 3000 zł (za rok); Możliwość płatności w 2 lub 6 ratach. Płatności można dokonać jednorazowo do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć lub na wniosek Uczestnika (na pierwszym zjeździe Uczestnik zawiera z UWM umowę o płatnościach) w 2 ratach po 1500 zł ewentualnie w 6 ratach w terminach wskazanych w umowie: a) I rata – w kwocie 500 zł b) II rata w kwocie 500 zł c) III rata w kwocie 500 zł d) IV rata w kwocie 500 zł e) V rata w kwocie 500 zł f) VI rata w kwocie 500 zł.

Dodatkowe informacje

Wydział Prawa i Administracji ul. Warszawska 98 10-702 Olsztyn 89 524 64 31, 89 524 64 30
Szczegółowy program studiów na stronie wydziałowej: http://wpia.uwm.edu.pl

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.