Wczytywanie strony...

Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii Wydział Nauk Technicznych

Forma studiów podyplomowych: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

Wydział

Nauk Technicznych

Liczba godzin dydaktycznych, ECTS i liczba semestrów

160, 60 ECTS, 2 semestry

Charakterystyka

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, głównie dla pracowników zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, a także dla osób zamierzających samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie.

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w dziedzinie bhp wynikające z treści programowych realizowanych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa UWM w Olsztynie i zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. z 1997 r. nr 109 poz. 704 z późn. zm.) ma uprawnienia do zatrudnienia w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach: starszy inspektor, specjalista, starszy specjalista, główny specjalista.

Warunki/zasady kwalifikacji

ukończone studia wyższe.

Wysokość czesnego

3 200 zł

Organizacja toku studiów podyplomowych

Zjazdy realizowane w systemie niestacjonarnym 10. zjazdów, w sobotę i niedzielę. Na każdym zjeździe realizowanych jest 16 godzin dydaktycznych. Częstotliwość zjazdów: średnio co  cztery tygodnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych i wydania świadectwa

Obrona pracy końcowej.

Kierownik studiów podyplomowych

Dr  Michał Duda

Sekretarz

mgr Joanna Chrząstek 

Kontakt

 Tel. 89 523 36 03;  e-mail: joanna.chrzastek@uwm.edu.pl ; e-mail:  michal.duda@uwm.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów podyplomowych: tel. 89 523 36 03, adres: Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 11 pokój: E 202

Logo UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych na niniejszej stronie. Wszelkie informacje umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.